Integraal

Telefoon

U kunt ons op maandag t/m vrijdag bereiken op het telefoonnummer 0342-412164.  Er volgt eerst een keuze menu. Belt u voor het onderwijs, dan kiest u 1. Voor opvang kiest u 2. Op dinsdag, woensdagmorgen en donderdag is onze administratief medewerker aanwezig en zal zij vaak de telefoon aannemen. Waar nodig zal zij u doorverbinden naar een medewerker van ons IKC. Op de andere momenten krijgt u een pedagogisch medewerker of een medewerker van het onderwijs aan de lijn.  Voor administratieve zaken kunt u het beste bellen op de dinsdag, woensdag en donderdag.

Mail

Elke medewerker van IKC Juliana heeft een mail adres. Deze kunt u vinden in dit bestand.  Via de mail kunt u gemakkelijk uw vraag of opmerking sturen. Wij proberen zo snel mogelijk de mail te beantwoorden. 

Website

Op onze website is veel informatie te vinden. De schoolgids en kalender worden elk jaar vernieuwd en op de website geplaatst. Ook vindt u hier de verschillende protocollen, het laatste nieuws en de manier waarop u uw kind kunt aanmelden voor de kinderopvang, BSO of het onderwijs. 

Nieuwsflits

Eens in de 3 weken sturen wij u een nieuwsflits. Daarin staat alle belangrijke informatie die u nodig heeft voor de komende periode. We bundelen al deze informatie, zodat wij u niet voor elke activiteit een aparte mail hoeven te sturen. Het kan natuurlijk wel gebeuren, dat wij u een aparte mail sturen, maar dat zal niet zo vaak gebeuren. 

Sociale media

Ons IKC heeft een eigen Facebook en Instagram pagina. Daarop plaatsen wij leuke foto’s en informele informatie wat leuk is voor de ouders om te zien. Daarbij houden wij rekening met de privacy voorkeuren van de ouders. Volg ons en like onze berichten!

Kinderopvang

MyChapp 

Deze app kan gebruikt worden door de ouders die kinderdagverblijf en/of BSO afnemen. 

Met deze app kunt u:

  • Communiceren over beschikbaarheid, extra dagen, ruildagen, ziekte en vakantie
  • Uw persoonsgegevens up-to-date houden
  • Berichten ontvangen van de gebeurtenissen van de dag van uw kind real-time via pushberichten

 

Onderwijs

Parro 

De medewerkers van het onderwijs werken met de app ‘Parro’. Dat is een app, gekoppeld aan ons leerlingvolgsysteem, waarmee we onze oudercontacten willen optimaliseren. 

U ontvangt van ons een e-mail waarmee u Parro kunt activeren. Hierin staat een koppelcode die u kunt gebruiken om gekoppeld te worden aan de groep van uw kind. De app is te vinden via de App store of via Google Play. U kunt ook via de computer inloggen via https://talk.parro.com 

De app van Parro voldoet aan de reglementen rondom de AVG wetgeving. Als u de app gebruikt gaat u akkoord met alle onderstaande mogelijkheden. 

Wat is er in de app allemaal mogelijk?

  • Met enige regelmaat stuurt de leerkracht alle ouders van zijn/haar groep een bericht. Dit kan een foto zijn van een activiteit of een mededeling die belangrijk is voor alle ouders/verzorgers. Als ouder kunt u de foto’s voor privégebruik downloaden, maar een foto waar andere kinderen op staan mag alléén met toestemming van de betreffende ouders worden gedeeld.
  • De leerkracht kan u een persoonlijk bericht sturen. Over voortgang, gedrag of bijzonderheden van een kind communiceren we niet via de app, maar via de mail of telefoon
  • U kunt ook de leerkracht een bericht sturen. Dit zijn korte en praktische berichtjes. U kunt bijvoorbeeld via de app doorgeven dat uw kind ziek is, later komt of op een bepaalde dag naar de huisarts of tandarts moet. Voor vragen of andere opmerkingen kunt u de leerkrachten mailen of bellen. 
  • Er staan ook groepsberichten in. De leerkracht heeft deze groep aan het begin van het schooljaar aangemaakt. Hier kunnen alle ouders op een bericht reageren. Voor de groepsouder is dit fijn, zodat die gemakkelijk ouders kan benaderen voor een activiteit o.i.d.
  • U kunt ook een andere ouder van de groep een bericht sturen. Makkelijk om een speelafspraak te regelen of iets anders aan die ouder te vragen.

We streven naar een vlotte communicatie, maar de leerkrachten zijn niet verplicht direct te reageren. Voor echt dringende zaken kunt u dus het beste naar school bellen.

Oudergesprekken

Vier keer per jaar worden alle ouders/verzorgers uitgenodigd om met de leerkracht in gesprek te gaan over het welbevinden en de ontwikkelingen van uw kind . Deze vinden plaats in september (startgesprekken) november, februari en juli. De eerste 3 gesprekken zijn voor alle ouders, de laatste ronde is vrijblijvend. In de nieuwsbrief wordt u uitgenodigd en kunt u een formulier invullen wanneer u voor een gesprek wilt komen. Via uw kind krijgt u een bevestiging mee naar huis. 

Ouderpanel

Wij nodigen ouders uit om met ons in gesprek te gaan over een bepaald onderwerp. Dit doen we vier keer per jaar. Uit elke groep worden er een aantal ouders gevraagd om hierbij aan te sluiten. Via onze administratie krijgt u daar een uitnodiging voor. 

Kijkje in de groep

Het is leuk voor ouders en verzorgers om eens te kijken wat hun zoon of dochter doet in de klas. Daarom nodigen wij twee keer per jaar (groot)ouders en verzorgers uit om een kijkje te nemen in de groep. In de jaarkalender ziet u wanneer we deze dagen hebben gepland