Op welke manieren kunt u contact krijgen met de leerkracht?

  • U bent altijd welkom om binnen te lopen met uw vraag, maar de leerkracht heeft niet altijd tijd om uw vraag meteen te beantwoorden.
  • Telefoon (0342-412165 optie 1 Onderwijs) Na schooltijd zijn de meeste leerkrachten te bereiken
  • E-mail (voornaam leerkracht@ikcjuliana.nl). We streven er naar om u zo snel mogelijk antwoord te geven.
  • Parro. Een kort praktische berichtje of een ziekmelding kunt u doen via Parro. De leerkracht zal deze app ook gebruiken om u een kort berichtje te sturen. Meer informatie over Parro

Nieuwsflits

Eens per maand komt onze nieuwsflits uit. We proberen zoveel mogelijk informatie in deze nieuwsbrief te bundelen. Daarom is het belangrijk om deze informatie goed te lezen.

Oudergesprekken

Vier keer per jaar worden alle ouders/verzorgers uitgenodigd om met de leerkracht in gesprek te gaan over het welbevinden en de ontwikkelingen van uw kind . Deze vinden plaats in september (startgesprekken) november, februari en juli. De eerste 3 gesprekken zijn voor alle ouders, de laatste ronde is vrijblijvend. In de nieuwsbrief wordt u uitgenodigd en kunt u een formulier invullen wanneer u voor een gesprek wilt komen. Via uw kind krijgt u een bevestiging mee naar huis. 

Ouderpanel

Wij nodigen ouders uit om met ons in gesprek te gaan over een bepaald onderwerp. Dit doen we vier keer per jaar. Uit elke groep worden er een aantal ouders gevraagd om hierbij aan te sluiten. Via onze administratie krijgt u daar een uitnodiging voor. 

Kijkje in de groep

Het is leuk voor ouders en verzorgers om eens te kijken wat hun zoon of dochter doet in de klas. Daarom nodigen wij twee keer per jaar (groot)ouders en verzorgers uit om een kijkje te nemen in de groep. In de jaarkalender ziet u wanneer we deze dagen hebben gepland