Integraal

Telefoon

U kunt ons op maandag t/m vrijdag bereiken op het telefoonnummer 0342-412164.  Er volgt eerst een keuze menu. Belt u voor het onderwijs, dan kiest u 1. Voor opvang kiest u 2. Op dinsdag, woensdagmorgen en donderdag is onze administratief medewerker aanwezig en zal zij vaak de telefoon aannemen. Waar nodig zal zij u doorverbinden naar een medewerker van ons IKC. Op de andere momenten krijgt u een pedagogisch medewerker of een medewerker van het onderwijs aan de lijn.  Voor administratieve zaken kunt u het beste bellen op de dinsdag, woensdag en donderdag.

Mail

Elke medewerker van IKC Juliana heeft een mail adres.  Via de mail kunt u gemakkelijk uw vraag of opmerking sturen. Wij proberen zo snel mogelijk de mail te beantwoorden. [voornaammedewerker]@ikcjuliana.nl

Website

Op onze website is veel informatie te vinden. De schoolgids en kalender worden elk jaar vernieuwd en op de website geplaatst. Ook vindt u hier de verschillende protocollen, het laatste nieuws en de manier waarop u uw kind kunt aanmelden voor de kinderopvang, BSO of het onderwijs. 

Nieuwsflits

Eens in de 3 weken sturen wij u een nieuwsflits. Daarin staat alle belangrijke informatie die u nodig heeft voor de komende periode. We bundelen al deze informatie, zodat wij u niet voor elke activiteit een aparte mail hoeven te sturen. Het kan natuurlijk wel gebeuren, dat wij u een aparte mail sturen, maar dat zal niet zo vaak gebeuren. 

Sociale media

Ons IKC heeft een eigen Facebook en Instagram pagina. Daarop plaatsen wij leuke foto’s en informele informatie wat leuk is voor de ouders om te zien. Daarbij houden wij rekening met de privacy voorkeuren van de ouders. Volg ons en like onze berichten!

Kinderopvang

MyChapp 

Deze app kan gebruikt worden door de ouders die kinderdagverblijf en/of BSO afnemen. 

Met deze app kunt u:

 • Communiceren over beschikbaarheid, extra dagen, ruildagen, ziekte en vakantie
 • Uw persoonsgegevens up-to-date houden
 • Berichten ontvangen van de gebeurtenissen van de dag van uw kind real-time via pushberichten

 

Onderwijs

Parro 

Op het IKC Juliana werken we bij het onderwijs met de app ‘Parro’.
Dat is een app, gekoppeld aan ons leerlingvolgsysteem, waarmee we op verschillende manieren contact kunnen leggen met de ouders.

U ontvangt van ons een e-mail waarmee u Parro kunt activeren. De app is te vinden bij App store of via Google Play. U kunt ook met de computer inloggen via https://talk.parro.com

De app van Parro voldoet aan de reglementen rondom de AVG wetgeving. Als u de app gebruikt gaat u akkoord met alle onderstaande mogelijkheden.

 • Wat is er in de app allemaal mogelijk?
 • Met enige regelmaat stuurt de leerkracht alle ouders van zijn/haar groep een bericht. Dit kan een foto zijn van een activiteit of een mededeling die belangrijk is voor alle ouders.
 • In de app staat een agenda. Alleen de activiteiten die voor die groep georganiseerd zijn, komen er in te staan. De schoolactiviteiten niet, deze staan in de kalender, op de site en in de nieuwsflits.
 • De leerkracht kan u een persoonlijk bericht sturen. Over voortgang, gedrag of bijzonderheden van een kind communiceren we bij voorkeur via de mail of telefoon.
 • U kunt ook de leerkracht een bericht sturen. Dit zijn korte en praktische berichtjes. U kunt bijvoorbeeld via de app doorgeven dat er thuis iets is gebeurd waar we rekening mee moeten houden of wanneer uw kind gaat trakteren voor zijn/haar verjaardag. Voor vragen of andere opmerkingen kunt u het beste de leerkrachten mailen of bellen.
 • Er staan ook groepsberichten in. De leerkracht heeft deze groep aan het begin van het schooljaar aangemaakt. Hier kunnen alle ouders op een bericht reageren. Voor de groepsouder is dit fijn, zodat die gemakkelijk ouders kan benaderen voor een activiteit o.i.d.
 • U kunt ook een andere ouder van de groep een bericht sturen. Makkelijk om een speelafspraak te regelen of iets anders aan die ouder te vragen.

We streven naar een vlotte communicatie, maar de leerkrachten zijn niet verplicht direct te reageren. Voor echt dringende zaken kunt u dus het beste naar school bellen.

Privacy voorkeuren
Aan het begin van de schoolloopbaan kunt u via Parro aangeven wat uw voorkeuren zijn op het gebied van privacy. Mag uw kind wel of niet op de foto door de schoolfotograaf? En mogen we een foto van uw kind plaatsen op onze social media. Al deze voorkeuren kunt u gemakkelijk via Parro aangeven.
Dit staat overigens niet vast. U kunt op elk moment uw voorkeuren wijzigen en daarvan de leerkracht op de hoogte stellen.

Om de voorkeuren aan te geven kunt u de volgende stappen doorlopen.

 • Open de app van Parro
 • Klik onderaan bij acties op Privacy-voorkeuren.
 • Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn

Wanneer u geen voorkeuren aan ons doorgeeft, mogen wij er niet van uit gaan dat u toestemming geeft.

Gesprekkenplanner

3 keer per jaar plannen we momenten in waarop we met de ouders praten over de ontwikkelingen van de kinderen. U krijgt dan via Parro een uitnodiging om de gesprekken in te plannen. Dat gaat als volgt:

 • U krijgt bij het uitsturen van de inschrijvingen een push-notificatie dat er een nieuw agenda-item in Parro staat.
 • Als ouders het agenda-item met de gespreksplanner openen, kunnen ze per kind uit de beschikbare tijdstippen kiezen.
 • Hierbij kunt u eventueel een notitie plaatsen om aan te geven wat u tijdens het gesprek willen bespreken.
 • Ouders kunnen niet zien welke andere ouders zich hebben ingeschreven als een tijdstip al bezet is. Alleen leerkrachten kunnen dit zien.

Absenties melden
Via Parro kunt u ook heel gemakkelijk uw kind ziek melden. Of is er een gepland bezoek aan een arts, dan kunt u dit ook hier aangeven.

 • Klik bij Acties op Absentie melden
 • Geef vervolgens aan of het om een ziekmelding gaat of dat er een bezoek aan een arts gepland is. Bij bezoek aan arts kunt u de volgende keuzes maken
  • Bezoek arts (huisarts, arts in ziekenhuis)
  • Bezoek medisch specialist (fysio, logopedie, therapie)
  • Bezoek tandarts/orthodontist
 • Wilt u verlof aanvragen voor een bruiloft, jubileum, begrafenis of anders, dan gaat dat via de directie. Op onze site meer informatie
 • Als u een vraag heeft over Parro, neemt u dan contact op met de leerkracht of de administratie. Dat mag via de app, maar u kunt natuurlijk ook mailen of bellen.

 

Oudergesprekken

Vier keer per jaar worden alle ouders/verzorgers uitgenodigd om met de leerkracht in gesprek te gaan over het welbevinden en de ontwikkelingen van uw kind . Deze vinden plaats in september (startgesprekken) november, februari en juli. De eerste 3 gesprekken zijn voor alle ouders, de laatste ronde is vrijblijvend. In de nieuwsbrief wordt u uitgenodigd en kunt u een formulier invullen wanneer u voor een gesprek wilt komen. Via uw kind krijgt u een bevestiging mee naar huis. 

Ouderpanel

Wij nodigen ouders uit om met ons in gesprek te gaan over een bepaald onderwerp. Dit doen we vier keer per jaar. Uit elke groep worden er een aantal ouders gevraagd om hierbij aan te sluiten. Via onze administratie krijgt u daar een uitnodiging voor. 

Kijkje in de groep

Het is leuk voor ouders en verzorgers om eens te kijken wat hun zoon of dochter doet in de klas. Daarom nodigen wij twee keer per jaar (groot)ouders en verzorgers uit om een kijkje te nemen in de groep. In de jaarkalender ziet u wanneer we deze dagen hebben gepland