De ontwikkeling van Integraal Kindcentrum Juliana voorziet in een actuele behoefte vanuit ouders en kinderen. Wij bieden een geïntegreerde doorgaande leerlijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar, door onderwijs en kinderopvang binnen onze school te combineren. Hierdoor kunnen kinderen zich in elke leerfase optimaal ontwikkelen. Integraal Kindcentrum Juliana is onderdeel van Stichting De Drieslag. Onze christelijke identiteit is in alle facetten aanwezig; wij bieden een warme, veilige en stabiele plek voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar. Een plek waar samenhang heerst en waar school, ouders en kinderen het beste in elkaar naar boven halen!

Locatie, faciliteiten & openingstijden
Integraal Kindcentrum Juliana is vanaf oktober 2018 gevestigd in een nieuw gebouw. We bieden van 7:30 – 18:00 uur de volgende diensten aan: Kinderdagopvang (KDV), een peuterspeelzaal (PSZ), voorschoolse opvang (VSO), tussenschoolse opvang (TSO) en Buitenschoolse opvang (BSO) en primair onderwijs (PO).
We doen dit vanuit één:
• Gebouw;
• Ambitie;
• Identiteit;
• Team;
• Kwaliteits- en professionaliteitsnorm;
• Pedagogische visie & didactische visie.