AVG

Als IKC Juliana houden we ons aan de wet Algemene verordening gegevensbescherming. We publiceren geen gegevens of foto’s zonder toestemming van de ouders. U kunt uw privacyvoorkeuren doorgeven via de app van Parro. Meer informatie leest u hier op de pagina van Parro

Continurooster

De vrijdag voor de herfst-, kerst-, voorjaars-, mei- en zomervakantie hebben de groepen 5 t/m 8 een continurooster. De kinderen starten om 8.30 uur op school. Om 12.00 uur lunchen ze in de klas. Om 14.00 uur zijn ze vrij. De kinderen nemen zelf een lunchpakket mee naar school. 

Eten en drinken

In de ochtendpauze mogen de kinderen eten en drinken nuttigen. Op dinsdag, woensdag en donderdag is het fruitdag. Alle kinderen nemen dat een stuk fruit of groente mee naar school. We stimuleren de gezonde pauzehap. Op maandag en vrijdag mogen ze ook een koekje o.i.d. meenemen. Snoep wordt niet gezien als pauzehap

Facturen

Voor schoolreis, kamp groep 8 en de vrijwillige ouderbijdrage krijgt u via ons administratiesysteem Wis Collect een factuur toegestuurd via de mail. Deze kunt u eenvoudig met Ideal betalen. De betalingen voor het overblijven (TSO) betaalt u via het account bij MijnTSO.

Groepsouder

Elke groep heeft een groepsouder. De taak van de groepsouder is de leerkracht(en) van de desbetreffende groep te ondersteunen en assisteren bij de verschillende activiteiten en werkzaamheden. Daarnaast is de groepsouder het aanspreekpunt voor de groepsleerkracht als het gaat om assistentie van ouders uit de groep bij de activiteiten en werkzaamheden. Hij/zij benadert, daar waar nodig, voor deze extra hulp de ouders van de desbetreffende groep.

Gym

Groep 3 t/m 8 gymmen in de Oosterboshal. Deze sporthal bevindt zich schuin tegenover het IKC. Groep 3 en 4 gymmen 1 keer per week, groep 5 t/m 8 gymmen 2 keer per week. De kinderen nemen op die dag hun gymspullen mee naar school en ook weer naar huis. Geen gymspullen is geen gym. Het kind blijft dan in de groep en krijgt een opdracht van de leerkracht. 

Schoonmaakavond

Alle ouders worden ingedeeld om eens per jaar mee te helpen met de school weer schoon en fris te maken. Ze worden ingedeeld op alfabet. Op de avond meldt u zich bij de hoofdingang en daar krijgt u te horen waar u kunt gaan schoonmaken. Via de nieuwsflits melden wij u de data. 

Talento

4 keer per jaar organiseren we Talento. Een manier van Talentontwikkeling die aansluit bij de creativiteit, talenten en interesses van kinderen. Met groep 5 t/m 8 gaan we in 2 blokken van 2 weken hiermee aan de slag gaan.
We willen de kinderen verschillende activiteiten/ workshops aanbieden. Daarom zijn we op zoek naar ouders/verzorgers die willen meedenken met ons. En zonder uw hulp gaat dat niet lukken.

Heeft u een goed idee, kent u iemand die iets voor ons kan betekenen, is uw bedrijf beschikbaar, is er wat via opa of oma wat te regelen? We zijn geïnteresseerd in uw ideeën.

Een aantal ideeën voor talentontwikkeling zijn: houtbewerking, schilderen, bezig zijn met techniek, (volks)dans, natuuronderzoek, middagje meedraaien op uw werk. Deze activiteiten kunnen op een door u gekozen locatie plaatsvinden, thuis, op uw werk of bij ons op het IKC. Heeft u vragen of ideeën, dan horen we dat graag! peter@ikcjuliana.nl 

Vieringen

Elk schooljaar vieren we Kerst, Pasen en Pinksteren met de kinderen. Het ene jaar vieren we Kerst ‘s avonds met de ouders en verzorgers en Pasen alleen met de kinderen. Het andere jaar vieren we Kerst alleen met de kinderen en Pasen ‘s avonds met de ouders en verzorgers. Met Pinksteren houden we onder schooltijd een sing-in.

De vrijdag voor Koningsdag zijn is er traditiegetrouw de Koningsspelen. In en rondom het gebouw organiseren we leuke activiteiten rondom het thema.

Vrijwillige ouderbijdrage

Ieder jaar wordt van de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd. De ouderbijdrage dient onder meer voor de bekostiging van een aantal doeleinden, waarvoor geen subsidie van het Rijk of de gemeente wordt ontvangen. We denken dan aan de kosten van een sportdag, vieringen, afscheidsavond van groep acht enz. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Via de mail krijgt u de mogelijkheid om te betalen.