Groep 6B

Welkom op de pagina van groep 6B!

Dit jaar zitten er 19 kinderen in groep 6b.

In groep 6 worden de basisvakken verder uitgebreid. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan begrijpend lezen waarin actuele thema’s worden behandeld.

Psalm
Elke maandag wordt er een nieuwe psalm aangeleerd en de oude psalm wordt overhoord. Deze psalm wordt elke dag geoefend. De psalmen zijn te vinden via het psalmrooster in de schoolgids. U kunt samen met uw kind de psalm oefenen op de website van psalmboek.nl. Dit jaar maken we gebruik van de oude berijming en weerklank.

Gym
Elke maandag en woensdag is er gym. Het is van belang dat de kinderen hun gymspullen bij zich hebben, anders mag er niet mee worden gedaan met gym.

Boekbespreking, spreekbeurt en werkstuk
Dit jaar zullen de kinderen een boekbespreking, spreekbeurt en werkstuk houden/maken. De kinderen bereiden thuis hun boekbespreking en spreekbeurt voor. Het werkstuk zal volledig op school worden gemaakt, omdat de kinderen in groep 6 kennismaken met het maken van een werkstuk. Het enige wat de kinderen hier thuis voor hoeven doen, is na te denken over een leuk onderwerp.

Huiswerk
In groep 6 krijgen de kinderen huiswerk wat bestaat uit meerdere onderdelen. Elke week leren de kinderen de psalm. Daarnaast krijgen de kinderen aan het eind van een blok van naut, meander en brandaan hun boekje mee naar huis om te leren voor de toets. Naast deze bekende typen van huiswerk krijgen de kinderen in groep 6 wekelijks huiswerk op vrijdag. Dit huiswerk wordt de vrijdag er op nagekeken. Als de kinderen het huiswerk niet hebben gemaakt of niet mee hebben moet dit na schooltijd gemaakt worden. Het huiswerk zal dit jaar bestaan uit taal/spelling, rekenen en begrijpend lezen.

Meester Joeke van der Meulen

maandag t/m donderdag

joeke@ikcjuliana.nl

Meester Philip Geurts

vrijdag

philip@ikcjuliana.nl