Wat moet ik doen als mijn kind ziek is? 

  • Wanneer u thuis merkt dat uw kind ziek is, kunt u uw kind afmelden via het ouderportaal MyChapp/Jaamo.
  • Wanneer de leidsters gedurende de dag merken dat uw kind niet fit is/ziek* wordt, dan nemen zij, telefonisch of via MyChapp, contact met u op. Ze bespreken de klachten en u wordt gevraagd om uw kind z.s.m. op te (laten) halen.
  • Wij beschouwen een kind als ‘ziek’, wanneer deze 38,5 of meer graden koorts heeft. Ook zonder koorts kan een kind zich ziek voelen. De pedagogisch medewerkers letten daarom ook op andere signalen. Eet en (vooral) drinkt uw kind niet goed? Speelt hij weinig of voelt het zich zo lamlendig dat het tot niets in staat is? Het zijn allemaal signalen die erop kunnen wijzen dat het kind ziek is. Wanneer een kind continu één op één aandacht van de leidsters nodig heeft, beschouwen wij dit kind eveneens als ziek.

Wat moet ik doen als mijn kind “niet helemaal fit” is?

Het kan voorkomen dat uw kind (nog) niet ziek is, maar ook niet helemaal fit. Wij begrijpen dat het voor u, als werkende ouder(s), niet reëel is om ieder kind met lichte klachten thuis te houden. Het is hierbij daarom van belang om onderscheid te maken in klachten. 

Wanneer uw kind 24 uur voor de opvangdag één van de volgende klachten heeft ervaren, vragen wij uw kind thuis te houden:

  • overgeven
  • koorts van 38,5 graden of hoger

Is dit niet het geval? Dan is het mogelijk om uw kind naar de opvang te brengen. Tijdens het overdrachtsmoment kunt u aangeven dat uw kind niet helemaal fit is. De leidsters zullen gedurende de dag extra alert zijn op eventuele signalen en symptomen van ziekte bij het kind. Zorg dat één of beide ouders, of een achterwacht (telefonisch) bereikbaar zijn voor overleg rondom de gezondheid van uw kind of het verzoek om het kind alsnog op te halen.

Neem in het geval van infectieziekten contact op met de leidsters. Zij overleggen de klachten en kunnen u informeren over de richtlijnen van het RIVM.

Medicatiegebruik

Wij geven kinderen geen medicatie, tenzij deze medicatie op doktersvoorschrift is. Ook vragen wij aan ouder(s) om het formulier “medicijntoediening” in te vullen. Deze zit bijgevoegd in de intakemap en/of is aan te vragen bij één van de pedagogisch medewerkers op het kinderdagverblijf. 

Wat moet ik doen als ik mijn kind niet zelf op kan halen bij de opvang? 

Het kan voorkomen dat u niet in de gelegenheid bent om uw kind zelf op te halen bij het kinderdagverblijf. Haalt iemand anders dan één van de ouders uw kind op? Geeft u dit dan tijdens het overdrachtsmoment ‘s ochtends, via MyChapp of telefonisch aan ons door. Zo weten de leidsters dat zij uw kind veilig kunnen toevertrouwen aan degene die uw kind ophaalt.