De directeur

Binnen het team van de school kennen we verschillende functies en taken. De directeur geeft leiding aan het team en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school. Een van de taken is het ontwikkelen van beleid op korte en lange termijn op verschillende terreinen, waaronder personeel, financiën, huisvesting en onderwijskundige zaken. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het coachen van leerkrachten en de inzet van ieders capaciteiten in de school. Tevens bewaakt zij de identiteit en de kwaliteit van het onderwijs.

De groepsleerkracht

De groepsleerkrachten hebben de dagelijkse zorg voor de kinderen in de groep. Zij zorgen voor een goede sfeer in de klas en een veilige leeromgeving, waarin alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt als het over het onderwijs aan uw kind gaat.

Pedagogisch medewerker

De medewerkers en groepsleidsters van de Kinderopvang zijn verantwoordelijk voor een fijne en veilige opvang van uw kinderen. Met inspirerende en leerzame dagactiviteiten zorgen zij ervoor dat de kinderen zich ook buiten schooltijd op een plezierige manier kunnen ontwikkelen

De intern begeleider

De intern begeleider houdt zich bezig met het opzetten en coördineren van de leerlingenondersteuning in de school. Zij begeleidt de leerkrachten bij de ondersteuning in de groepen. Ook heeft de intern begeleider contact met ouders en externe instanties. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het bewaken van procedures, de kwaliteit rondom de ondersteuning en het nemen van initiatieven.

De remedial-teacher

De remedial-teacher (RT-er) geeft extra hulp aan zorgleerlingen. Zij werkt met individuele kinderen of met groepjes aan een specifiek plan op maat. Het plan wordt opgesteld door de leerkracht i.s.m. de ib-er.

Administratief medewerker

De administratief medewerker houdt zich bezig met het verzorgen van de administratie van het IKC en van de ouders. Zij is ondersteunend aan de directie en het team. Tevens beantwoordt zij vragen van ouders over het inschrijven van kinderen of het overblijven.