Wat staat er nog op ons verlanglijstje?

– Een studio (voor opnames en presentaties)geluidsapparatuur en
greenscreen
– Een buitenlesruimte
– VR technologie
– Kunstgras voor het voetbalveld
– 3d printer
– Schooltuin

Hoe kunt u helpen?

U wordt vriend door een geldbedrag over te maken op het rekeningnummer van de school. NL25RABO0385526202 t.g.v. Koningin Julianaschool o.v.v. Vrienden van ‘De Juliana’.
(naar het inschrijfformulier)

Onze vriendschap

Ons deel van de vriendschap is dat we goed, toekomstgericht onderwijs geven in een modern gebouw. Ons sponsorbeleid kunt u vinden op de website van de school. Indien gewenst, wordt uw naam vermeld bij Vrienden van ‘De Juliana’.
U wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Uiteraard worden onze vrienden uitgenodigd bij ingebruikname van het gesponsorde onderdeel.

Voorwaarden:

U krijgt een schriftelijke bevestiging van het geschonken bedrag. Het geld wordt beheerd door de bouwcommissie van de school. U wordt op de hoogte gesteld van de aanschaf maar heeft er geen inspraak in. Er wordt elk jaar een schriftelijke financiële verantwoording afgelegd.