Jutters

Buitenschoolse opvang (BSO)
Geopend op maandag t/m vrijdag. In school- en vakantieweken.
Dit schooljaar is de BSO gevestigd in de peuter-kleutervleugel.

Mentor
Ieder kind krijgt een mentor toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van het kind. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken.

Oudercontacten
Contacten met de ouders vinden wij erg belangrijk. We nemen de tijd voor een intake gesprek. Dit gesprek is een kennismakingsgesprek waarin afspraken worden gemaakt en bijzonderheden worden uitgewisseld

Activiteiten
Kinderen hebben na schooltijd ruimte nodig om zich te kunnen ontspannen en te spelen. Er zijn uitdagende activiteiten, maar kinderen mogen ook relaxen en hiermee te rust komen van de schooldag. In alle schoolvakanties organiseren we een activiteit/workshop op de BSO waar alle kinderen van de BSO zich voor op mogen geven. Één keer per jaar organiseren we een uitje buiten de BSO.

Thema’s
Elke vier 4 weken is er een ander thema. De kinderen mogen meedenken over wat dit thema gaat worden en wat we tijdens dit thema gaan doen.

Pedagogisch medewerkers:
Colinda Keijzer, Rosine Schaap, Jaëlle van Winkoop, Renate de Regt, Janine van den Berg en Julia van Middendorp