We vergaderen een aantal keer per jaar.
We gebruiken een agenda waar de juffen en meesters punten bijschrijven die we bespreken. Voor elke vergadering overleggen we in onze klas of er punten zijn die besproken moeten worden in de leerlingenraad. Zo kan ieder kind van groep 5 t/m 8 meepraten.
Als er belangrijke punten zijn besproken schrijven we deze in de notulen. Deze wordt dan doorgestuurd en besproken door de meesters en juffen.
Ieder jaar wordt er aan het einde van het jaar een nieuwe leerlingenraad gekozen. Dit doen we door verkiezingen te organiseren. Zo zitten er ieder jaar nieuwe kinderen in de leerlingenraad.
Voor vragen aan de leerlingenraad of dringende zaken die door de leerlingenraad behandeld moeten worden, kunt u de vraag mailen naar peter@ikcjuliana.nl