Jut en Juul

Peuteropvang

Geopend: maandag t/m vrijdag ochtend van 08.15-12.15 uur in schoolweken.
Dit schooljaar is de peuteropvang gevestigd in de peuter-kleutervleugel.

Uk en PUK
De methode die wij gebruiken is Uk en Puk. Spelen staat centraal in Uk & Puk. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Puk zetten we op verschillende manieren in. Zo kan het zijn dat Puk iets niet kan of weet en stimuleren we daarmee de peuters om te helpen. Puk is ook de knuffel die even naast je komt zitten in de kring of op schoot, zo helpt Puk bij het bieden van veiligheid.

KIJK
Wij willen graag samen met de ouders de ontwikkeling van de kinderen volgen. In de periode dat de kinderen bij ons op de peuteropvang zijn, maken wij gebruik van het observatiesysteem ‘KIJK!”. ‘KIJK!’ is een breed gestructureerd observatie-instrument, dat wij gebruiken om de ontwikkeling van jonge kinderen over een langere periode te volgen en om opvallende verschillen met de gangbare ontwikkeling inzichtelijk te maken.

VVE
VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. VVE is voor peuters met een taalachterstand en is bedoeld om kinderen hun achterstand te laten inhalen, voordat ze aan groep 3 beginnen. Peuters met een indicatie voor VVE komen 16 uur per week op onze peuteropvang. Dat betekent dat ze 4 ochtenden per week aanwezig zijn.

Mentor
Ieder kind krijgt een mentor toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van het kind. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken.

Ouderbetrokkenheid
Minimaal drie keer per jaar organiseren we het liedjeskwartier. De ouders/verzorgers mogen het laatste kwartier van de ochtend op de peuteropvang komen. We laten dan horen/zien wat de peuters hebben geleerd. Dit kan gaan om liedjes, themalied, handspel met Puk. Andere voorbeelden zijn ‘voorleesinloop’ en ‘Buitenspeelmoment’ Op deze manier willen we de ouders een inkijkje geven in wat we doen op de peuterspeelzaal. Ook organiseren wij weleens uitjes op de ochtenden. Dit kan een uitje naar het bos zijn (herfstwandeling) of een bezoek aan de (kinder)boerderij.

Boekstart
In samenwerking met de Bibliotheek Barneveld ontvangen de peuters twee keer per jaar een boek met een werkboekje erbij om mee naar huis te nemen. Hiermee willen we het voorlezen thuis stimuleren. De pedagogisch medewerker geeft aan wanneer het boek weer ingeleverd moet worden op de peuteropvang.

Thema’s
Het hele jaar door werken we met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de peuters. Naast de thema’s van Uk en Puk werken we ook met gezamenlijke thema’s in de onderbouw en we vieren de Christelijke feestdagen. Bij elk thema verzorgen we activiteiten. De activiteiten zijn bedoeld om de totale, brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren. De activiteiten vinden plaats in bestaande situaties binnen het IKC, bijvoorbeeld tijdens de verzorging, de kring en het spelen.

Pedagogisch medewerkers:

Colinda Keijzer, Rosine Schaap, Jaëlle van Winkoop en Anne-marie van Ginkel