Groep 7

Welkom op de pagina van groep 7!

Dit jaar zijn we met 25 kinderen in groep 7.
Rekenen, taal en spelling maken we in Snappet. Dit doen we op de Chromebook. Deze Chromebook gebruiken we ook voor het maken werkstukken en het schrijven van verhalen. Op deze manier leren we hoe we op een goede en veilige manier informatie kunnen zoeken op het internet.

Naast de bekendere vakken geven we ook aandacht aan specifieke onderwerpen voor groep 7. Hieronder vindt u informatie over een aantal van deze onderwerpen.

Verkeer

In groep 7 nemen we deel aan het verkeersexamen. Om ons hier goed op voor te bereiden oefenen we niet alleen in de klas maar hebben we ook een aantal praktijklessen. Deze vinden plaats in de buurt van onze school. Op deze manier zijn we klaar voor het theorie- en praktijkexamen als het zover is.

Tweede Wereld Oorlog

Ieder jaar herdenken we met groep 7 de gebeurtenissen van de Tweede Wereld Oorlog. Hier staan we in de klas bij stil en we bedenken met elkaar wat vrijheid betekent.

Juf Marinda Hoogesteger

ma/di/wo

marinda@ikcjuliana.nl

Meester Martijn Bakker

do/vr

martijn@ikcjuliana.nl