Schooltijden

Dagtijd
Maandag08:30 - 14:00
Dinsdag08:30 - 14:00
Woensdag08:30 - 14:00
Donderdag08:30 - 14:00
Vrijdag08:30 - 14:00

Routing

Ons gebouw heeft verschillende ingangen. Via onderstaande afbeelding kunt u zien welke ingang uw kind kan gebruiken.

 

 

 

In verband met de verkeersveiligheid van ouders en kinderen op weg naar en rondom het IKC Juliana spreken we graag het volgende met u af: 

 Brengen en halen fietsen:

 • Fietsers komen èn gaan via de aangegeven route. 
 • Oversteken bij Bloemendaallaan op de kruising met verhoogde drempel.
 • Straat naar Basic fit wordt bij het aangaan van de school niet gebruikt.
 • Bij het uitgaan van de school mogen kinderen die rechtsaf de Wethouder Rebellaan opgaan gebruik maken van de straat naar Basic fit.
 • Fietsen alleen tussen de rekken van de fietsenstalling. 
 • Brengen en halen alleen via achterkant van het gebouw. 

 Brengen en halen auto’s:

 • Auto’s komen en gaan via de voorkant van het gebouw. 
 • Parkeren alleen in de vakken
 • Kiss & Ride zone (K&R) is alleen voor het uit laten stappen uit de auto (bijrijderskant)
 • Rijrichting is tegen de klok in. 


Groep 1 en 2

Brengen 

 • Leerkrachten openen deur vanaf 08:15 uur 
 • Ouders brengen hun kinderen naar de eigen lokalen 
 • Ouders verlaten gebouw via dezelfde ingang 

Halen 

 • Vanaf 13:55 uur staan de kinderen op het kleuterplein
 • Ouders wachten op de wachtstrook langs het fietspad.
 • Geef bij de leerkracht aan dat jij je kind opgehaald hebt. 


Groep 3 en 4

Brengen en halen: 

 • Kinderen lopen via het kleuterplein, links langs het gebouw richting het grote plein.
 • Met het naar huis gaan lopen zij dezelfde route weer terug.

Groep 5 tot en met 8

Brengen en halen: 

 • Groep 5 t/m 8 zet hun fiets op de daarvoor bestemde plekken.
 • Kinderen lopen daarna langs de hoofdingang naar het schoolplein. 

 Belangrijk:

 • Heeft u kinderen in diverse groepen en op de Kinderopvang? Bij voorkeur dan eerst de oudste kinderen (groep 3 tot en met 8) op het plein brengen en dan via de achteringang de groep 1 en 2 kinderen wegbrengen.  
 • Voor de Kinderopvang bij voorkeur de hoofdingang gebruiken. 

 

Samen zorgen we ervoor dat het veilig is en goed verloopt 

IKC Juliana