Schooltijden

Dagtijd
Maandag08:30 - 14:00
Dinsdag08:30 - 14:00
Woensdag08:30 - 14:00
Donderdag08:30 - 14:00
Vrijdag08:30 - 14:00

Routing

Ons gebouw heeft verschillende ingangen. Via onderstaande afbeelding kunt u zien welke ingang uw kind kan gebruiken.

In verband met de verkeersveiligheid van ouders en kinderen op weg naar en rondom het IKC Juliana spreken we graag het volgende met u af: 

 Brengen en halen fietsen:

 • Fietsers komen èn gaan via de aangegeven route. 
 • Oversteken bij Bloemendaallaan op de kruising met verhoogde drempel.
 • Straat naar Basic fit wordt bij het aangaan van de school niet gebruikt.
 • Bij het uitgaan van de school mogen kinderen die rechtsaf de Wethouder Rebellaan opgaan gebruik maken van de straat naar Basic fit.
 • Fietsen alleen tussen de rekken van de fietsenstalling. 
 • Brengen en halen alleen via achterkant (A) van het gebouw. 

 Brengen en halen auto’s:

 • Auto’s komen en gaan via de voorkant (H) van het gebouw. 
 • Parkeren alleen in de vakken (P) 
 • Kiss & Ride zone (K&R) is alleen voor het uit laten stappen uit de auto (bijrijderskant)
 • Rijrichting is tegen de klok in. 


Kinderopvang: via HOOFDINGANG (H)

 • De BSO (voorschools en naschools), het KDV (Kinderdagverblijf) en de POV (Peuter Opvang) zitten aan de voorkant van het gebouw, hoofdingang (H). Via die ingang brengen en halen. 
 • Met de auto? Dan via P (Parkeren) of K&R (alleen uit laten stappen en weer doorrijden)
 • Met de fiets? Dan alleen via de aangegeven route, los van de aankomsttijd. 


Groep 1 en 2: via ACHTERINGANG (A)  

Brengen 

 • Leerkrachten openen deur vanaf 08:20 uur 
 • Ouders brengen hun kinderen naar de eigen lokalen 
 • Ouders verlaten gebouw via dezelfde achteringang 

Halen 

 • Vanaf 13:55 uur staan de kinderen op het kleuterplein, grenst direct aan het lokaal 
 • Ouders wachten op de wachtstrook langs het fietspad.
 • Geef bij de leerkracht aan dat jij je kind opgehaald hebt. 


Groep 3 en 4: via ACHTERINGANG (A) 

Brengen en halen: 

 • Op zijn vroegst 10 minuten van tevoren op het plein aan de achterkant van het gebouw.  
 • Eerder dan 08:20 bij het gebouw? Wacht buiten het hek, bij fietsenstalling.  
 • Vanaf 08:20 is er een pleinwacht aanwezig.  
 • De bel gaat om 08:25 uur. Kinderen wachten dan buiten in de rij bij de deur tot ze door de leerkracht opgehaald worden. 


Groep 5 tot en met 8: via ZIJINGANG (Z) 

Brengen en halen: 

 • Groep 7 en 8 zetten hun fiets op de wachtstrook aan de kant van de peuteropvang. Groep 8 helemaal achteraan en groep 7 ernaast. Groep 5 en 6 zetten hun fiets tussen de rekken van de fietsenstalling.
 • Kinderen lopen daarna langs de hoofdingang naar het schoolplein. 
 • Op zijn vroegst 10 minuten van tevoren op het plein aan de zijkant van het gebouw.  
 • Eerder dan 08:20 bij het gebouw? Wacht buiten het hek.
 • Vanaf 08:20 is er een pleinwacht aanwezig.  
 • De bel gaat om 08:25. Kinderen gaan dan zonder ouders naar binnen. 
 • Gebruik alleen de linker deur die open is, en loop direct de trap op naar boven bij binnenkomst. 
 • Ga ook via deze deur naar buiten.  

 Belangrijk:

 •  Heeft u kinderen in diverse groepen en op de Kinderopvang? Bij voorkeur dan eerst de oudste kinderen (groep 3 tot en met 8) op het plein brengen en dan via de achteringang de groep 1 en 2 kinderen wegbrengen.  
 • Voor de Kinderopvang bij voorkeur de hoofdingang (H) gebruiken. 

 

Samen zorgen we ervoor dat het veilig is en goed verloopt 

IKC Juliana |