In ons IKC zien we de grondslag terug in ons dagelijks werk en persoonlijke houding.

We vinden het belangrijk dat:

  • de Heere Jezus voor onze zonden gestorven is en we, als we in Hem geloven, voor eeuwig mogen leven.
  • elk kind uniek is met gaven en talenten die door God aan hen zijn gegeven en die ze mogen inzetten bij alle dingen die ze doen.
  • de kinderen mogen weten dat God er bij is, wat we ook in ons leven meemaken.
  • kinderen horen dat God een plan met ons leven heeft.