Groep 5A

Welkom op de pagina van groep 5A!

Dit jaar zitten er in onze gezellige klas 21 kinderen.

In groep 5 starten we met veel nieuwe vakken en vaardigheden zoals: aardrijkskunde, geschiedenis, topografie, natuur en techniek. En werken we op de chromebook bij rekenen, spelling en technisch lezen. Hiervoor gebruiken we de lesmethode via Snappet. Om meer computervaardig te worden leren de kinderen typen via de online omgeving van Pica typen.

Psalm

De hele week oefenen we in de klas de psalm van de week. Het psalmrooster staat in de schoolgids. Op maandag zingen we de psalm uit ons hoofd. Thuis de psalm in het eigen gezin zingen is voor de kinderen een goede stimulans om op maandag de psalm te kennen.

Gym

De gymlessen zijn op maandag en woensdag. Er wordt alleen meegedaan met gym als de kleding hiervoor compleet is. Niet vergeten dus!

Boekbespreking en spreekbeurt

Lezen is leuk. Dit willen we stimuleren. Daarom houdt ieder kind het eerste half jaar een boekbespreking over een boek waar hij / zij enthousiast over is. In het tweede deel van het jaar heeft ieder kind een spreekbeurt over een boeiend onderwerp.

Huiswerk

Elke week leren we een psalm (maandag) en tekst/memootje (vrijdag)
Voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek is er huiswerk te leren aan het eind van een blok.

Lezen

Verhoog je leestempo met de woordentrainer.

 

Juf Sabine Oudshoorn

maandag t/m vrijdag

sabine@ikcjuliana.nl