Schoolgids

Ieder jaar komt er een nieuwe schoolgids. Hierin beschrijven wij waarvoor wij staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij voortdurend aan de kwaliteit van ons onderwijs werken. Kindcentrum Juliana biedt een doorgaande leerlijn, met onderwijs, zorg en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Op deze pagina kunt u de schoolgids downloaden en op uw gemak doorlezen. Heeft u vragen? Dan krijgen we graag uw reactie.

Psalmen en gezangen

Elke week leren we op school een psalm of gezang. Sinds dit jaar maken we gebruik van de Oude Berijming en Weerklank. De wijs is hetzelfde, de tekst is aangepast. We wisselen dit wekelijks af. Via de website van Psalmboek.nl zijn beide vertalingen beschikbaar.

Op deze pagina vindt u het overzicht voor dit schooljaar.

Jaarkalender

Op deze pagina vindt u alle activiteiten voor dit schooljaar in de jaarkalender. Dit overzicht met activiteiten is ook te vinden op: https://www.ikcjuliana.nl/agenda/