Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er gelegenheid om over te blijven. Een team van overblijfouders is aanwezig. De maaltijd wordt door de overblijfouder met gebed geopend. Na de maaltijd wordt voorgelezen uit de kinderbijbel of er wordt een dagboekje gebruikt. Tussen 12.00u en 12.30u eten de kinderen hun meegebrachte eten en drinken op. De beker en drinkbeker graag voorzien van de naam. Er wordt op gelet of de kinderen hun brood op hebben. Na het eten wordt er samen gedankt. Bij mooi weer gaan de kinderen buiten spelen. Bij slecht weer kunnen de kinderen binnen spelletjes doen.  Als een kind tijdens het eten problemen geeft wordt er contact opgenomen met de desbetreffende leerkracht. De overblijfouder doet pleinwacht tot de leerkracht dit om 12.50 u overneemt.

IKC Juliana is verantwoordelijk voor het overblijven en draagt zorg voor een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid. Overblijfouders dienen zich te houden aan de afspraken die gelden voor het overblijven.

Alle gezinnen die gebruik maken van onderwijs krijgen een inlogcode voor Mijn TSO. In dit systeem kunt u uw gegevens invoeren en aangeven op welke dagen u gebruik maakt het overblijven. Eens per twee maanden wordt dit bedrag van uw rekening afgeschreven. U betaalt alleen het aantal keren dat u daadwerkelijk van de kinderopvang gebruik heeft gemaakt. Het overblijven kost €1,50 per keer per kind.

Wilt u gebruik maken van het overblijven (TSO)? Dan kunt u contact opnemen met Maayke van de Craats, administratief medewerker administratie@ikcjuliana.nl Op dinsdag, woensdagmorgen en donderdag is zij aanwezig en bereikbaar via de telefoon.