Op deze locatie hebben wij een Integraal Kindcentrum, waar we onderwijs en kinderopvang verzorgen. Zo zorgen wij voor een doorgaande leerlijn van 0-13 jaar.

Aanmelden voor kinderopvang

Kinderdagverblijf
Ons kinderdagverblijf is geopend van maandag t/m vrijdag. De reguliere opvangtijden zijn van 8.00-18.00 uur. In overleg is er opvang mogelijk vanaf 7.00 uur of vanaf 7.30 uur.
Op het kinderdagverblijf hebben wij twee stamgroepen: een babygroep (0-2 jaar) en een peutergroep (2-4 jaar). 
Peuteropvang
Onze peuteropvang is in schoolweken geopend op maandag t/m vrijdag van 8.15-12.15 uur. Wij hebben één stamgroep per dagdeel. De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 4 jaar.
Op onze peuteropvang kunt u tevens terecht voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Wij werken hierbij met het VVE-programma “Uk en Puk” om kinderen, door middel van thema’s passend bij de belevingswereld, spelenderwijs te begeleiden en stimuleren in hun brede ontwikkeling.
Buitenschoolse opvang (BSO) en Voorschoolse opvang (VSO)
Onze buitenschoolse opvang is tijdens schoolweken geopend op maandag t/m vrijdag van 14.00-18.00 uur. Gedurende schoolvakanties verzorgen wij opvang van 8.00-18.00 uur (reguliere opvangtijden). Het is in overleg mogelijk om opvang vanaf 7.00 uur of 7.30 uur aan te vragen in zowel school- als vakantieweken(VSO).
Op maandag, dinsdag en donderdag werken wij met twee BSO stamgroepen. Op woensdag en vrijdag is er één stamgroep op de BSO. De stamgroep bestaat uit maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.

Documenten downloaden

Al onze beleidsplannen, protocollen en GGD inspectierapporten hebben we voor u bij elkaar gezet. Klik op de onderstaande link, ga naar het mapje ‘Kinderopvang’ en u vindt daar alle documenten.

Verdere informatie kunt u hier downloaden

GGD inspectierapport KDV en peuteropvang

GGD inspectierapport BSO