Op deze locatie hebben wij een Integraal Kindcentrum, waar we onderwijs en kinderopvang verzorgen. Zo zorgen wij voor een doorgaande leerlijn van 0-13 jaar.

Aanmelden voor kinderopvang

Kinderdagverblijf

Ons kinderdagverblijf is geopend van maandag t/m vrijdag. De reguliere opvangtijden zijn van 8.00-18.00 uur. In overleg is er opvang mogelijk vanaf 7.00 uur of  vanaf 7.30 uur.
Wij hebben twee stamgroepen: een babygroep (0-2 jaar) en een peutergroep (2-4 jaar).

Peuteropvang

Onze peuteropvang is geopend op alle morgens van maandag t/m vrijdag van 8.15 – 12.15 uur. Wij hebben één stamgroep per dagdeel. De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 4 jaar.

Bij ons kunt u ook met uw peuter terecht voor VVE. VVE staat voor: Voor- en Vroegschoolse Educatie. Wij hebben een speciaal programma om kinderen te begeleiden waarbij de taalontwikkeling is vertraagd.

Buitenschoolse opvang

Onze buitenschoolse opvang is in de schoolweken op alle dagen geopend van 14.00 – 18.00 uur. In de schoolvakanties verzorgen wij opvang van 8.00 – 18.00 uur  (reguliere tijden) optioneel van 7.30-8.00 extra in school- en vakantieweken.Wij hebben één stamgroep per dag. De stamgroep bestaat uit maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.

Documenten downloaden

Al onze beleidsplannen, protocollen en GGD inspectierapporten hebben we voor u bij elkaar gezet. Klik op de onderstaande link, ga naar het mapje ‘Kinderopvang’ en u vindt daar alle documenten.

Verdere informatie kunt u hier downloaden