Groep 6A

Welkom op de pagina van groep 6!

Dit jaar zitten er 20 kinderen in groep 6A.

De kinderen zitten inmiddels in de bovenbouw. In groep 6 worden de basisvakken verder uitgebreid. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan begrijpend lezen waarin actuele thema’s worden behandeld.

Psalm
Elke maandag wordt er een nieuwe psalm aangeleerd en de oude psalm wordt overhoord. Deze psalm wordt elke dag geoefend. De psalmen zijn te vinden via het psalmrooster in de schoolgids. U kunt samen met uw kind de psalm oefenen op de website van psalmboek. Dit jaar maken we gebruik van de oude berijming en weerklank.

Gym
Elke maandag en woensdag is er gym. Hiervoor heeft uw kind gymkleding en gymschoenen nodig.

Boekbespreking, spreekbeurt en werkstuk
Dit jaar zullen de kinderen een boekbespreking, spreekbeurt en werkstuk houden/maken. De kinderen bereiden thuis hun boekbespreking en spreekbeurt voor. Het werkstuk zal volledig op school worden gemaakt, omdat de kinderen in groep 6 kennismaken met het maken van een werkstuk.

Huiswerk
In groep 6 krijgen de kinderen huiswerk, wat bestaat uit meerdere onderdelen. Elke week leren de kinderen de psalm. Daarnaast krijgen de kinderen aan het eind van een blok van naut, meander en brandaan hun boekje mee naar huis om te leren voor de toets. Naast deze bekende typen van huiswerk krijgen de kinderen in groep 6 wekelijks huiswerk op vrijdag. Dit huiswerk wordt de vrijdag er op nagekeken. Het huiswerk zal dit jaar bestaan uit taal/spelling, rekenen en begrijpend lezen.

Juf Danique van Lagen

maandag t/m vrijdag

danique@ikcjuliana.nl