De Juultjes

Kinderdagverblijf (KDV)
Geopend: maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 (reguliere tijden) optioneel van 7.00-8.00 extra in school- en vakantieweken.

Uk en PUK

De methode die wij gebruiken is Uk en Puk. Spelen staat centraal in Uk & Puk. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Puk zetten we op verschillende manieren in. Zo kan het zijn dat Puk iets niet kan of weet en stimuleren we daarmee de kinderen om te helpen. Puk is ook de knuffel die even naast je komt zitten in de kring of op schoot, zo helpt Puk bij het bieden van veiligheid.

KIJK

Wij willen graag samen met de ouders de ontwikkeling van de kinderen volgen. In de periode dat de kinderen bij ons op de peuteropvang zijn maken wij gebruik van het observatiesysteem ‘KIJK!”. ‘KIJK!’ is een breed gestructureerd observatie-instrument, dat wij gebruiken om de ontwikkeling van jonge kinderen van 0 – 4 jaar over een langere periode te volgen en om opvallende verschillen met de gangbare ontwikkeling inzichtelijk te maken

Mentor

 Ieder kind krijgt een mentor toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van het kind. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken.

 Oudercontacten

Contacten met de ouders vinden wij erg belangrijk. Wanneer een ouder na een rondleiding voor ons gekozen heeft, nemen wij de tijd voor een intake gesprek. Dit gesprek is een kennismakingsgesprek waarin afspraken worden gemaakt en bijzonderheden worden uitgewisseld. Tijdens het brengen en halen van de kinderen zijn er contacten met de ouders over belangrijke dingen die wij moeten weten en het verloop van de dag. Als ouders behoefte hebben aan een uitgebreider gesprek kan daarvoor een afspraak worden gemaakt.

Thema’s

Het hele jaar door werken we met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Naast de thema’s van Uk en Puk werken we ook met gezamenlijke thema’s in de onderbouw en we vieren de Christelijke feestdagen. Bij elk thema verzorgen we activiteiten. De activiteiten zijn bedoeld om de totale, brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren. De activiteiten vinden plaats in bestaande situaties binnen het IKC, bijvoorbeeld tijdens de verzorging, de kring en het spelen.

Pedagogisch Medewerkers:

Babygroep: Hannedoor van Maanen, Henrieke van Laar, Aline Kampert, Miranda van den Brink, Janine van den Berg, Jaëlle van Winkoop en Martine van de Pol
Peutergroep: Elsa van Winkoop, Martine van de Pol, Anne-Margriet van der Mark, Julia van Middendorp en Hannedoor van Maanen