De activiteiten van de ouderraad bestaan uit het verrichten van hand en spandiensten ten behoeve van het onderwijzend personeel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het begeleiden van sportieve activiteiten van de schoolkinderen, assisteren bij de organisatie van ouderavonden, vieringen, afscheid van leerlingen en personeel enz. In de ouderraad zijn twee leden van het team afgevaardigd om de onderlinge activiteiten goed op elkaar af te stemmen. De werkwijze van de ouderraad is nader geregeld in het ouderraad-reglement, dat op school ter inzage ligt.

Ouderraad contactadres: or@ikcjuliana.nl