Kinderen die het echt nodig hebben kunnen, net als nu, naar het speciaal onderwijs. Dat blijft. Lees verder…


Schoolondersteuningsprofiel

Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Daarmee worden ook de grenzen van ons onderwijs duidelijk. Het profiel is samengesteld samen met het personeel van onze school en na advies van de MR.