Er kan ongewenst gedrag plaatsvinden zoals: pesten, discriminatie, ongewenst seksueel gedrag en allerlei vormen van psychisch en fysiek geweld. De eerste stap is in gesprek gaan met de leerkracht en/of personen die betrokken zijn bij de situatie. Kan het probleem niet opgelost worden, dan kunt u terecht bij de intern vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersonen binnen ons IKC Juliana zijn

Arjanne Wiesenekker

Martijn Bakker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De taken van een vertrouwenspersoon zijn:

  • luisteren naar problemen en klachten. 
  • het vertrouwelijk omgaan met de melding of klacht
  • zorgen voor bemiddeling of het doorverwijzen naar een hulpverlener.

Als de klacht verder gaat en het niet intern opgelost kan worden, kunt u contact opnemen met onze extern vertrouwenspersoon Jeanet Drost viajdrost@centraalnederland.nl

Mocht u iets kwijt willen, dan biedt de vertrouwenspersoon u graag een luisterend oor. U kunt bellen naar het IKC Juliana of mailen naar arjanne@ikcjuliana.nl of martijn@ikcjuliana.nl