Welkom in groep Bij!
 
In onze groep is het een ‘gegons van bezige bijen’. 14 groep 1 – leerlingen werken, spelen en leren samen met juf Marianne in de klas. Vanaf januari 2024 wordt de groep groter door instroom van 4 – jarigen.
We werken aan thema’s die zijn uitgewerkt door de kleuteruniversiteit. Bij elk thema staat een prentenboek centraal. Het prentenboek is de kapstok voor verschillende deelthema’s waar in de loop van de weken aandacht aan wordt besteed. De aangeboden onderwerpen worden verwerkt a.d.h.v. werkjes, maar komen ook terug in de verschillende hoeken. Door op excursie te gaan, zien we wat we leren en bespreken in de groep in de praktijk. Zo ontstaat een breed leerstofaanbod.
De leerlijnen Jonge Kind zijn richtinggevend voor het werken in kringen en deelkringen. Na afloop van een thema wordt de verzamelde informatie over de ontwikkeling van een leerling bijgewerkt in het bijbehorende computersysteem. Al spelend en lerend wordt de ontwikkeling in beeld gebracht.
Op woensdag en vrijdag is er open inloop. Ouders die hun kinderen naar school brengen, mogen dan even meekijken in de groep. Dinsdag is onze vaste gymdag. We werken tijdens de gymles met wisselende materialen. Eén van de andere dagen hebben we een spelles in de gymzaal.
U zal het inmiddels begrijpen: er is van alles te zien en te doen in groep Bij!
Groeten vanuit groep Bij

Juf Marianne Barten

maandag t/m vrijdag

marianne@ikcjuliana.nl