Ziek melden

Als uw kind ziek is, vragen wij u dit voor 8.30 uur, bij voorkeur via Parro, door te geven aan de leerkracht van uw kind. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen tussen 8.00 en 8.30 uur.

Bij geen bericht nemen wij in de loop van de ochtend telefonisch contact met u op. Ook horen wij het graag als er een kinderziekte is of wanneer uw kind hoofdluis heeft.

Consulten bij tandarts, orthodontist of dokter kunt u ook doorgeven via Parro of mail bij desbetreffende leerkracht. Overigens verzoeken wij u vriendelijk om het aantal tandarts/ orthodontist/ doktersbezoekjes te beperken en deze vooral te laten plaatsvinden buiten schooltijd.

Direct naar Parro


Verlof

Om verlof aan te vragen is een digitaal formulier “vrijstelling schoolbezoek” beschikbaar.

Vrijstelling wordt verleend bij bijvoorbeeld een bruiloft van een naaste familielid, begrafenis, jubilea, etc.

Extra vakantieverlof kunt u alleen krijgen als uw werkgever u verplicht om buiten de reguliere schoolvakanties vakantie op te nemen. Ook is dit vakantieverlof aan een aantal regels gebonden. Als u extra vakantieverlof aanvraagt, moet u een werkgeversverklaring overleggen. Meer informatie leest u in de folder van o.a. de gemeente Barneveld over Extra Verlof

 

Directies zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de afdeling Leerplicht van de gemeente Barneveld.

 

N.B. Alle activiteiten die onder schooltijd plaatsvinden zijn verplichtend, er worden in principe geen vrijstellingen verleend.