Ziek melden

Als uw kind ziek is, vragen wij u dit voor 8.30 uur, bij voorkeur via Parro, door te geven aan de leerkracht van uw kind. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen tussen 8.00 en 8.30 uur.

Bij geen bericht nemen wij in de loop van de ochtend telefonisch contact met u op. Ook horen wij het graag als er een kinderziekte is of wanneer uw kind hoofdluis heeft.

Consulten bij tandarts, ortho of dokter kunt u ook doorgeven via Parro of mail bij desbetreffende leerkracht. Overigens verzoeken wij u vriendelijk om het aantal tandarts/ortho/doktersbezoekjes te beperken en deze vooral te laten plaatsvinden buiten schooltijd.

Direct naar Parro


Verlof

Om verlof aan te vragen is een formulier “vrijstelling schoolbezoek” beschikbaar.

Vrijstelling wordt verleend bij bijvoorbeeld een bruiloft van een naaste familielid, begrafenis, etc.

De enige grond waarop extra vakantie mag worden toegekend, is de onmogelijkheid om in één van de schoolvakanties een periode van twee weken met het gezin op vakantie te gaan. Deze onmogelijkheid moet worden aangetoond (bijvoorbeeld door werkzaamheden van de ouders/verzorgers of de aard van het bedrijf waar de ouders werkzaam zijn).

Verlof wordt nooit verleend om een schoolvakantie te verlengen of om een weekend weg te gaan.

Directies zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de afd. Leerplicht.

N.B. Alle activiteiten die onder schooltijd plaatsvinden zijn verplichtend, er worden in principe geen vrijstellingen verleend.