Groep 1-2A

Welkom op de pagina van groep 1

Groep 1 telt nu nog 22 leerlingen. Na de herfstvakantie zijn dit er 28. Juf Nellie is er op maandag, dinsdag en vrijdag. Juf Marinda is er woensdag en donderdag. Bij de start van de dag gaan de kinderen op hun eigen plek in de kring zitten. Dit is elke dag dezelfde plek, dan weten ze precies waar ze horen te zitten. Twee keer per week starten we de dag met een open inloop. De kinderen gaan dan aan tafel aan de slag met het materiaal dat klaarstaat. De deuren gaan om 8.20 uur open. Om 8.30 uur starten we met de lessen.

Wat gebeurt er zoal in groep 1?
 Drie keer in de week luisteren de kinderen naar een Bijbelverhaal
 De kinderen uit groep 1 leren de cijfers van 1 – 10 opzeggen, maar ook meten en meetkunde komt aan bod.
 De dagen van de week komen dagelijks aan bod en ook middag, avond enz.
 Er is veel aandacht voor woordenschat, rijmen, een verhaal terug vertellen
 Per thema worden er letters aangeboden maar nog niet aangeleerd..
 Dagelijks worden er algemene liedjes gezongen en liedjes rondom de Bijbelverhalen
 De kinderen oefenen hun fijne motoriek door te kleuren, vouwen, knippen of scheuren, prikken of spelen met klei.
 De kinderen spelen iedere dag twee keer buiten of gaan naar het speellokaal.
 We praten met de kinderen over hoe we met elkaar om moeten gaan. Met de Kanjertraining komt dit regelmatig aan bod.
 We gebruiken een kiesbord waarmee de kinderen hun activiteiten leren plannen.
 De kinderen krijgen Engels en leren bijv. de dagen van de week, de kleuren, dierennamen en woorden die bij het seizoen horen.

Leerlijnen
We werken in groep 1 rond een thema. Per jaar worden er ongeveer 8 thema’s behandeld. De leerkrachten observeren de ontwikkeling van de kinderen aan de hand van leerlijnen. Aan de hand van de observaties laten zij de leerstof aansluiten. Zelfstandig leren werken is een belangrijk onderdeel. De leerkrachten creëren zo tijd om te kunnen differentiëren in kleine
kringen.

Juf Nellie van Engelenburg

nellie@ikcjuliana.nl

Juf Willemien Versteeg

willemien@ikcjuliana.nl