UITGELICHT

 

Laatste Nieuwsbrief
 


Talento
Komende maand gaan we weer aan de slag met Talento. Een manier van Talentontwikkeling die aansluit bij de creativiteit, talenten en interesses van kinderen. Met de groepen 5 t/m 8
willen we in 2 blokken van 2 weken hiermee aan de slag gaan.
We willen de kinderen verschillende activiteiten/workshops aanbieden. Er hebben zich al enkele ouders/bedrijven aangemeld. Maar het zou leuk zijn als de kinderen uit meerdere workshops kunnen kiezen.


 Regel van de maand
In de maand maart staat de volgende regel centraal: 
Lachen is fijn, uitlachen doet pijn.


Jaarkalender 2018-2019

Vakantierooster 2018-2019

 


MAGAZINE VOOR DE OUDERS 
 De nieuwste editie van het online magazine Thuis&School voor ouders met schoolgaande kinderen staat voor u klaar.


Vriend van "De Juliana"
We willen u uitnodigen om vriend te worden van ‘De Juliana’ en ons te helpen om de moderne, gebruiksvriendelijke school te krijgen die we voor ogen hebben.  
 


  Volg ook de ontwikkelingen van "onze" nieuwbouw in Gurube (Zuid Soedan)


  

 Nieuwsbrieven archief
 


 

Bezoek ook onze Facebookpagina

Daarin vindt u nog meer nieuws over onze school!

 

 

 

We bouwen een nieuwe school in Zuid- Soedan

Samen met de GZB zamelen de Drieslag scholen geld in voor een nieuwe school in Zuid- Soedan. Daar is veel geld voor nodig.

Op deze pagina staat alle informatie en houden we u en jullie op de hoogte van onze acties. Heeft u of hebben jullie een leuk idee om geld op te halen voor deze nieuwe school. Zeg het tegen je juf of meester, of mail naar school.

Zendingsgeld
Op de ouderavond van 1 februari jl. hebben de aanwezige ouders beelden gezien van de school in Zuid-Soedan. Er is tot nu toe al veel geld opgehaald. Daar zijn we dankbaar voor. Maar we zijn er nog niet
helemaal. Met het geld wat we nu nog willen ophalen kunnen we de leerkrachten daar helpen aan een opleiding en een ruimte waar ze kunnen werken. En ook voor de kinderen een bibliotheek waar ze boeken kunnen lenen. Tot de zomervakantie sparen we hiervoor. Als school hebben we een doel van € 2510,-, en daar hebben we uw hulp voor nodig.
Elke dinsdagmorgen wordt er zendingsgeld opgehaald. Als elke leerling elke week €0,60 meeneemt, dan zijn we er. Een eenmalige gift is ook mogelijk via de bank of in het zendingsgeldpotje. Mede namens de
leerkrachten en kinderen in Gurube, dank u wel!
 

 

Klik hier voor de informatie folder.

Het laatste nieuws over de nieuwe school in Gurube.

Een deel van de school is klaar.
Kijkt u zelf maar!


 4 leerlingen uit groep 7 hebben een PowerPoint presentatie gemaakt over Zuid-Soedan.

Deze kunt u hier bewonderen.

Met dank aan: Anna, Deborah, Gerco & Renzo

U bevindt zich hier: Zuid- Soedan

CONTACT

Wethouder Rebellaan 142, 3771 KA Barneveld
Tel: 0342 412165, E-mail

IKC Juliana is een basisschool van Stichting Hervormde Scholen
De Drieslag. Meer informatie hierover vindt u op www.dedrieslag.nl