Wel of niet naar het IKC?

Mag ons kind nu wel of niet naar de kinderopvang of naar school?  Lastige vragen waar wij ook niet altijd een pasklaar antwoord op hebben.

Onderstaande beslisboom (0 jaar t/m groep 8) kunt u helpen om te beslissen of uw kind naar het IKC Juliana kan of beter thuis kan blijven.