Themaweek LEF!

Van 20 tot en met 24 januari hebben we de jaarlijkse themaweek. Het thema van dit jaar is: Lef!

Petrus, de discipel van Jezus, staat hierin centraal.

Op het IKC, thuis en in de kerk willen we ons verdiepen in dit thema. Dat doen we aan de hand van de volgende verhalen:

  • Petrus volgt Jezus (Mattheüs 4: 18-22)
  • Petrus vertrouwt Jezus (Mattheüs 14: 22-36)
  • Petrus verliest Jezus (Mattheüs 26:69-75)

Er staat ook een Bijbeltekst centraal: De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder, mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem. (Psalm 18: 3a)

Alle gezinnen krijgen volgende week een themaboekje mee om dagelijks thuis te gebruiken in de themaweek.

Op zondag 26 januari sluiten we samen als kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten de themaweek af. Iedereen is om 11.00 uur welkom in de Oude Kerk van Barneveld.

We kijken uit naar een gezegende themaweek.