UITGELICHT

 

Laatste Nieuwsbrief
 


Talento
Komende maand gaan we weer aan de slag met Talento. Een manier van Talentontwikkeling die aansluit bij de creativiteit, talenten en interesses van kinderen. Met de groepen 5 t/m 8
willen we in 2 blokken van 2 weken hiermee aan de slag gaan.
We willen de kinderen verschillende activiteiten/workshops aanbieden. Er hebben zich al enkele ouders/bedrijven aangemeld. Maar het zou leuk zijn als de kinderen uit meerdere workshops kunnen kiezen.


 Regel van de maand
In de maand maart staat de volgende regel centraal: 
Lachen is fijn, uitlachen doet pijn.


Jaarkalender 2018-2019

Vakantierooster 2018-2019

 


MAGAZINE VOOR DE OUDERS 
 De nieuwste editie van het online magazine Thuis&School voor ouders met schoolgaande kinderen staat voor u klaar.


Vriend van "De Juliana"
We willen u uitnodigen om vriend te worden van ‘De Juliana’ en ons te helpen om de moderne, gebruiksvriendelijke school te krijgen die we voor ogen hebben.  
 


  Volg ook de ontwikkelingen van "onze" nieuwbouw in Gurube (Zuid Soedan)


  

 Nieuwsbrieven archief
 


 

Bezoek ook onze Facebookpagina

Daarin vindt u nog meer nieuws over onze school!

 

 

Nieuws vanuit de MR


Puzzelen!?

Beste ouders / verzorgers,
Ik weet niet of u van puzzelen houdt (ik niet, te ongeduldig), maar het
is mij opgevallen dat als je op de KJS werkt je van puzzelen moet
houden. Ik zal het uitleggen. Vanuit de MR denken we – als ouders en
personeel – kritisch mee over het beleid dat de KJS raakt. Bijvoorbeeld
over lesmethodes, de nieuwbouw en de financiën. Dat is mooi om te
doen en het levert een kijkje in de keuken van de KJS op. Daar heb ik
wel onverwachte dingen gezien. Bijvoorbeeld dat het team en de
directie van de KJS er heel wat af puzzelen. Financiële puzzels om
precies te zijn. Want wat is er – ook in verhouding tot bijvoorbeeld het
middelbaar of hoger onderwijs – weinig budget voor het
basisonderwijs. Niet dat er niets kan, maar over alles moet serieus
worden nagedacht. Laptops, extra remedial teaching, de kleuters van
groep 2 een dagdeel in de week samen op laten trekken in de Iepenhof?
Niets is vanzelfsprekend. Want doe je het een, dan laat je echt het
ander. Vanuit een nieuwe methode meer aandacht voor individuele
kinderen bijvoorbeeld? Dan betekent dit minder aandacht voor de
groep. Bij heel veel keuzes blijkt het: of-of. Niet: en-en. Dat betekent
dat er voortdurend keuzes gemaakt moeten worden om de puzzel in
elkaar te laten passen. Dat lukt vaak, al zit echt niet elk stukje altijd
recht of op de juiste plaats. Maar mij valt op dat er veel vindingrijkheid
en energie is bij het puzzelen - vanuit het doel om recht te doen aan
alle belangen.
De insteek voor dit stukje was niet om te klagen over het budget van
de KJS, al zou extra budget zeker goed besteed worden voor de
kinderen. Het is bedoeld om mijn verbazing uit te spreken over het feit
hoe ingewikkeld het is om als KJS de eindjes aan elkaar te knopen. En
om – namens de MR – ook de waardering uit te spreken voor de
leerkrachten en directie hoe goed dat vaak toch lukt!
Hugo Plaisier

 


Vergaderingen

De MR vergadert 5 keer dit jaar: 24 september, 11 december, 12 februari, 9 april en 27 mei

Wilt u de notulen van de vergadering lezen? Dan kunt u contact opnemen met Henri van Middendorp, via mr@kjsbarneveld.nl.

 

 

U bevindt zich hier: MR » Nieuws vanuit de MR

CONTACT

Wethouder Rebellaan 142, 3771 KA Barneveld
Tel: 0342 412165, E-mail

IKC Juliana is een basisschool van Stichting Hervormde Scholen
De Drieslag. Meer informatie hierover vindt u op www.dedrieslag.nl