Maatregelen rondom het Coronavirus

We hebben binnen ons IKC verschillende maatregelen moeten treffen rondom de uitbraak van Coronavirus

De opvang is alleen geopend voor kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken (zie voor het overzicht de website van de Rijksoverheid) Aanmelden is noodzakelijk via info@kindcentradedrieslag.nl 

Het onderwijs is tot 6 april gesloten. We hebben voor de kinderen een weekplanning gemaakt en zij kunnen dat thuis in hun werkboeken of online maken. Alle activiteiten tot de meivakantie zijn afgelast.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met info@ikcjuliana.nl