Kwaliteitsboom kinderopvang

‘Ik vind het vooral belangrijk dat mijn kind zich prettig voelt.’
‘Voor mij is het belangrijk dat er een goede sfeer is.’
‘Ik vind het fijn dat mijn kind leert samenspelen.’
‘Christelijke waarden en normen zijn voor ons de reden om voor deze opvang te gaan!’ 

Zomaar wat opmerkingen die het antwoord zouden kunnen zijn op de vraag: “Wat vindt u belangrijk als het gaat om de opvang van uw kind?” Antwoorden die iets zeggen over een stukje ‘kwaliteit’ wat u als ouders verwacht van de opvang. 

Wij vinden het uiteraard belangrijk om kwalitatief goede opvang te bieden aan uw kind en doen daar elke dag ons best voor. Daarnaast volgen we scholing en overleggen we met elkaar in de verschillende teamverbanden. 

Waar we dan precies over nadenken en hoe we dan aan die kwaliteit werken willen we de komende maanden meer zichtbaar gaan maken. Daarom zijn we op dit moment bezig om voor alle groepen een eigen ‘pedagogische kwaliteitsboom’ in te vullen. Deze boom laat heel concreet zien hoe we het beleid dat we hebben vormgeven in persoonlijk handelen, (groeps)activiteiten en inrichting van de ruimte. Hiermee kunnen we u laten zien wat we allemaal doen en waarom. Daarnaast is het voor onszelf een mooie methode om zichtbaar te krijgen waar onze sterke punten zitten maar ook waar we nog meer in kunnen groeien. Neem eens de tijd om de boom te bekijken, als deze er straks hangt, en vraag ons ernaar!