Inleveren lege batterijen

Heeft u thuis of op uw werk nog lege batterijen? Lever ze bij ons in!

Voor elke kilo aan ingezamelde lege batterijen krijgen we een spaarpunt. Met die spaarpunten kunnen we leuke spullen aanschaffen, zoals springtouwen, steps, games, tablets en andere schoolartikelen.

De inleverbak staat op de uitgiftebalie bij de keuken.