Groep 6

Welkom op de pagina van groep 6!

Groep 6 telt dit schooljaar 29 leerlingen. De kinderen zitten inmiddels in de bovenbouw. De vakken rekenen, taal en spelling worden verder uitgebouwd. Er is ook veel aandacht voor (begrijpend) lezen. Deze vakken maken we via Snappet op onze chromebooks.

Wat gebeurt er zoal in groep 6…

  • Drie keer in de week luisteren de kinderen naar een Bijbelverhaal
  • We leren de kinderen de psalmen en andere Bijbelse liederen en bespreken de wekelijkse Bijbeltekst.
  • Op maandagochtend schrijven we in ons weekendschrift wat we het weekend hebben meegemaakt. Zo ontstaat er een een mooi herinneringsschrift van groep 6.
  • Op vrijdag maken de kinderen een Bijbelse verwerking.
  • Op vrijdag nemen de kinderen hun huiswerk mee om samen na te kijken en de nieuwe opdrachten voor de komende week te bespreken.
  • Bij het vak begrijpend lezen is er wekelijks een tekst uit de actualiteit
  • De thema’s van geschiedenis, aardrijkskunde en natuur worden afgesloten met een “uitdaging” Dat is een presentatie waarbij de kinderen met 21-eeuwse vaardigheden hun opdracht aan de klas tonen.
  • Op maandag- en vrijdagochtend hebben de kinderen gym.
  • Dit jaar hebben de kinderen een boekbespreking en een spreekbeurt. 

Met de zaakvakken werken we thematisch. Zoals u op de foto’s hieronder ziet, zijn we bezig met ons land dat zich moet beschermen tegen het water. De provincie Zeeland staat in dit thema centraal.

 

Juf Anne-Marie Diele

maandag t/m vrijdag

anne-marie@ikcjuliana.nl

Juf Elma van de Brink

vrijdag om de week

elma@ikcjuliana.nl