Groep 1-2C

Welkom op de pagina van groep 1-2C

In groep 1-2 zitten 22 leerlingen. Op maandag is juf Olga er. Juf Anneke is er op dinsdag tot en met vrijdag. Elke dag starten we met een open inloop. De kinderen mogen dan aan de slag gaan met het materiaal dat klaar ligt. Vervolgens gaan we in de kring zitten om naar het Bijbelverhaal te luisteren, te zingen en mogen kinderen vertellen.

Wat gebeurt er zoal in groep 1-2?
 Drie keer in de week luisteren de kinderen naar een Bijbelverhaal
 De dagen van de week, de maanden en seizoenen komen dagelijks aan bod.
 Er is veel aandacht voor woordenschat, rijmen, een verhaal terug vertellen.
 Per thema worden er letters aangeboden.
 Dagelijks worden er algemene liedjes gezongen en liedjes rondom de Bijbelverhalen
 De kinderen oefenen hun motoriek door te kleuren, vouwen, knippen en te scheuren en met klei te spelen.
 De kinderen spelen iedere dag twee keer per dag buiten of gaan naar het speellokaal.
 We praten met de kinderen over hoe we met elkaar om moeten gaan. Met de Kanjertraining komt dit regelmatig aan bod.
 We gebruiken een kiesbord waarmee de kinderen hun activiteiten leren plannen.
 De kinderen krijgen Engels en leren bijv. de maanden van het jaar, de seizoenen, dierennamen en woorden die bij het seizoen horen.
 Elke laatste morgen of middag voor een vakantie is het speelgoedmiddag. Dan mag er speelgoed van thuis mee worden genomen.

Leerlijnen
We werken in groep 1-2 rond een thema. Per jaar worden er ongeveer 8 thema’s behandeld. De leerkrachten observeren de ontwikkeling van de kinderen aan de hand van leerlijnen. Aan de hand van de observaties laten zij de leerstof aansluiten. Zelfstandig leren werken is een belangrijk onderdeel. De leerkrachten creëren zo tijd om te kunnen differentiëren in kleine kringen.

Juf Mathilde Bout

mathilde@ikcjuliana.nl

Juf Gerrie Luitjes

gerrie@ikcjuliana.nl