Groep 2

Welkom op de pagina van groep 2

Groep 2 telt dit jaar 22 kinderen. Juf Anneke is er op maandag en dinsdag. Juf Corry van woensdag tot en met vrijdag.

Bij de start van de dag gaan de kinderen op hun eigen plek in de kring zitten, nadat we de juf een hand hebben gegeven. Twee keer per week starten we de dag met een open inloop. De kinderen gaan dan aan tafel aan de slag met het materiaal dat klaarstaat. De deuren gaan om 8.20 uur open. Om 8.30 uur starten we met de lessen.

Wat gebeurt er zoal in groep 2?

 • Drie keer in de week luisteren de kinderen naar een Bijbelverhaal
 • De kinderen uit groep 2 leren de cijfers van 1 – 20, maar ook meten en meetkunde komt aan bod. 
 • De dagen van de week, de maanden en seizoenen komen dagelijks aan bod
 • Er is veel aandacht voor woordenschat, rijmen, een verhaal terug vertellen
 • Per thema worden er letters aangeleerd.
 • Dagelijks worden er algemene liedjes gezongen en liedjes rondom de Bijbelverhalen
 • De kinderen oefenen hun motoriek door te kleuren, vouwen, knippen en te scheuren en met klei te spelen.
 • De kinderen spelen iedere dag twee keer buiten of gaan naar het speellokaal.
 • We praten met de kinderen over hoe we met elkaar om moeten gaan. Met de Kanjertraining komt dit regelmatig aan bod.
 • We gebruiken een kiesbord waarmee de kinderen hun activiteiten leren plannen.
 • De kinderen krijgen Engels en leren bijv. de dagen van de week, de kleuren, dierennamen en woorden die bij het seizoen horen.
 • Elke laatste morgen of middag  voor een vakantie is het speelgoedmiddag. Dan mag er speelgoed van thuis mee worden genomen. 

Leerlijnen

We werken in groep 2 rond een thema. Per jaar worden er ongeveer 8 thema’s behandeld. De leerkrachten observeren de ontwikkeling van de kinderen aan de hand van leerlijnen. Aan de hand van de observaties laten zij de leerstof aansluiten. Zelfstandig leren werken is een belangrijk onderdeel. De leerkrachten creëren zo tijd om te kunnen differentiëren in kleine kringen. 

 

Juf Anneke Noorlander

maandag en dinsdag

anneke@ikcjuliana.nl

Juf Corry Voorwinden

woensdag t/m vrijdag

corry@ikcjuliana.nl