Groep 1-2B

Welkom op de pagina van groep 1-2

Groep 1-2 telt dit jaar 22  kinderen. Er zitten 14 kinderen in groep 1 en 8 kinderen in groep 2. In de loop van het jaar komen er nog kinderen bij. De kinderen krijgen gezamenlijke lessen, maar er zijn ook momenten waarin specifiek lesgegeven wordt aan groep 1 of groep 2.

Bij de start van de dag gaan de kinderen op hun eigen plek in de kring zitten, nadat ze de juf begroet hebben. Twee keer per week starten we de dag met een open inloop. De kinderen gaan dan aan tafel aan de slag met het materiaal dat klaarstaat. De deuren gaan om 8.20 uur open. Om 8.30 uur starten we met de lessen.

Wat gebeurt er zoal in groep 1-2?
Drie keer in de week luisteren de kinderen naar een Bijbelverhaal
De kinderen uit groep 1 leren de cijfers van 1 – 10 opzeggen, maar ook meten en meetkunde komt aan bod.
De kinderen van groep 2 leren cijfers van 1-20.
De dagen van de week, de maanden en de seizoenen komen dagelijks aan bod.
Er is veel aandacht voor woordenschat, rijmen, een verhaal terug vertellen
Per thema worden er meerdere letters aangeboden. Vooral de klank van de letters staat centraal.
Dagelijks worden er algemene liedjes gezongen en liedjes rondom de Bijbelverhalen
De kinderen oefenen hun motoriek door te kleuren, vouwen, knippen en te scheuren en met klei te spelen.
De kinderen spelen iedere dag twee keer buiten of gaan naar het speellokaal.
We praten met de kinderen over hoe we met elkaar om moeten gaan. Met de Kanjertraining komt dit regelmatig aan bod.
We gebruiken een digitaal kiesbord waarmee de kinderen hun activiteiten leren plannen.
De kinderen krijgen Engels en leren bijv. de dagen van de week, de kleuren, dierennamen en woorden die bij het seizoen horen.
Elke laatste morgen of middag  voor een vakantie is het speelgoedmiddag. Dan mag er speelgoed van thuis mee worden genomen.

Leerlijnen
We werken in de kleutergroep rond een thema. Per jaar worden er ongeveer 5 thema’s behandeld. De leerkrachten observeren de ontwikkeling van de kinderen met Leerlijnen Jonge Kind. Aan de hand van de observaties laten zij de leerstof aansluiten. Zelfstandig leren werken is een belangrijk onderdeel. De leerkrachten creëren zo tijd om te kunnen differentiëren in kleine kringen.

Leerkrachten
Juf Ineke is er op maandag en dinsdag. Juf Corry is er op donderdag en vrijdag. De juffen zijn er om de week op woensdag.

 

Juf Ineke Lether

ineke@ikcjuliana.nl

Juf Corry Voorwinden

corry@ikcjuliana.nl