Dankdag 2019: “Goed bericht!”

Volgende week woensdag 6 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. 

Het thema voor dit jaar is “Goed bericht!” 

Tijdens Dankdag is er een speciale Dankdagdienst voor groep 3 t/m 8 om 10.45 uur in de Oude Kerk. De kinderen van groep 3 en 4 zullen met de auto naar de Oude Kerk gaan en de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 op de fiets. Na afloop van de kerkdienst mogen de kinderen vanaf de rotonde aan de Thorbeckelaan afslaan en direct naar huis of mee fietsen richting het IKC.

We geven u de gelegenheid om de kleuters direct na afloop van de dienst tussen 11.45 – 12.15 uur in de groep op te halen. We houden uiteraard de overige kleuters tot 12.15 uur binnen en komen dan met de eerste bel naar buiten.

Het zendingsgeld van volgende week zal naar de Dankdagcollecte gaan. U hoeft dus geen extra collectegeld mee te geven naar de kerk.

Thuis kunt u ook aandacht besteden aan het thema via dit Gezinsdagboek Dankdag 2019