Corona- update

Van de GGD Gelderland Midden hebben we nieuwe informatie en richtlijnen gekregen die we graag met u delen.

Kleuters

  • Kinderen tot en met groep 2 met alléén een neusverkoudheid (zonder koorts of andere luchtwegklachten) mogen naar school, behalve als zij contact hebben gehad met een bevestigde coronapatiënt of als volwassen gezinsleden klachten van koorts en/of benauwdheid hebben.
  • Kinderen met koorts of met een volwassen gezinslid met koorts en/of benauwdheid of kinderen die in contact zijn geweest met een bevestigde coronapatiënt, blijven dus wel thuis.
  • Dit beleid is aangepast omdat gebleken is dat kinderen jonger dan 6 jaar zonder koorts bijna altijd verkoudheidsklachten hebben door een ander (verkoudheids)virus dan het coronavirus.Er worden bijna geen kinderen positief getest op coronavirus, terwijl het testen wel een nare ervaring kan zijn voor het kind. Ook is gebleken dat kinderen die wel besmet zijn met het coronavirus, zeer beperkt bijdragen aan de verspreiding ervan.
Groep 3 t/m 8
  • Voor kinderen in groep 3 t/m 8 is het beleid niet veranderd. Indien zij klachten hebben passend bij een corona-infectie, dienen zij thuis te blijven, ook bij uitsluitend neusverkoudheid.
  • Als een kind getest wordt en geen corona-infectie heeft (negatieve testuitslag), dan mag het weer naar school, ook als het nog klachten heeft.
  • Als het kind niet wordt getest, mag het naar school als het kind klachtenvrij is.
Halen en brengen kleuters
We ontkomen niet aan de drukke momenten rondom het halen en brengen. Maar als IKC moeten we wel alert zijn op de afstand die de ouders en verzorgers onderling moeten houden.
  • Wilt u bij het brengen van uw kinderen zo snel mogelijk het fietspad weer verlaten. Zodra uw zoon of dochter bij de juf is, kunt u weer ruimte maken voor andere ouders.
  • Bij het halen van de kinderen graag ook zo snel mogelijk richting huis gaan.