UITGELICHT

 

Laatste Nieuwsbrief
 


 Regel van de maand
In de maand februari staat de volgende regel centraal:
Zegt een ander even iets, zeg dan even niets.


Jaarkalender 2018-2019

Vakantierooster 2018-2019


Collega's gezocht !


MAGAZINE VOOR DE OUDERS 
 De nieuwste editie van het online magazine Thuis&School voor ouders met schoolgaande kinderen staat voor u klaar.


Vriend van "De Juliana"
We willen u uitnodigen om vriend te worden van ‘De Juliana’ en ons te helpen om de moderne, gebruiksvriendelijke school te krijgen die we voor ogen hebben.  
 


  Volg ook de ontwikkelingen van "onze" nieuwbouw in Gurube (Zuid Soedan)


  

 Nieuwsbrieven archief
 


 

Bezoek ook onze Facebookpagina

Daarin vindt u nog meer nieuws over onze school!

 

 

Vrijstelling

 

Om verlof aan te vragen is een formulier "vrijstelling schoolbezoek" beschikbaar.

Vanaf dit schooljaar zijn er 2 soorten formulieren.

 

Overigens verzoeken wij u vriendelijk om het aantal tandarts/ortho/doktersbezoekjes te beperken en deze vooral te laten plaatsvinden buiten schooltijd.

Vrijstelling wordt verleend bij bijvoorbeeld een bruiloft van een naaste familielid, begrafenis, etc.

De enige grond waarop extra vakantie mag worden toegekend, is de onmogelijkheid om in één van de schoolvakanties een periode van twee weken met het gezin op vaakntie te gaan. Deze onmogelijkheid moet worden aangetoond (bijvoorbeeld door werkzaamheden van de ouders/verzorgers of de aard van het bedrijf waar de ouders werkzaam zijn).

N.B. Alle activiteiten die onder schooltijd plaatsvinden zijn verplichtend, er worden in principe geen vrijstellingen verleend.

Verlof wordt nooit verleend om een schoolvakantie te velengen of om een weekend weg te gaan.

Directies zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de afd. Leerplicht. 

 

 

U bevindt zich hier: Contact » Vrijstelling

CONTACT

Wethouder Rebellaan 142, 3771 KA Barneveld
Tel: 0342 412165, E-mail

IKC Juliana is een basisschool van Stichting Hervormde Scholen
De Drieslag. Meer informatie hierover vindt u op www.dedrieslag.nl