UITGELICHT

 

Laatste Nieuwsbrief
 


Talento
Komende maand gaan we weer aan de slag met Talento. Een manier van Talentontwikkeling die aansluit bij de creativiteit, talenten en interesses van kinderen. Met de groepen 5 t/m 8
willen we in 2 blokken van 2 weken hiermee aan de slag gaan.
We willen de kinderen verschillende activiteiten/workshops aanbieden. Er hebben zich al enkele ouders/bedrijven aangemeld. Maar het zou leuk zijn als de kinderen uit meerdere workshops kunnen kiezen.


 Regel van de maand
In de maand maart staat de volgende regel centraal: 
Lachen is fijn, uitlachen doet pijn.


Jaarkalender 2018-2019

Vakantierooster 2018-2019

 


MAGAZINE VOOR DE OUDERS 
 De nieuwste editie van het online magazine Thuis&School voor ouders met schoolgaande kinderen staat voor u klaar.


Vriend van "De Juliana"
We willen u uitnodigen om vriend te worden van ‘De Juliana’ en ons te helpen om de moderne, gebruiksvriendelijke school te krijgen die we voor ogen hebben.  
 


  Volg ook de ontwikkelingen van "onze" nieuwbouw in Gurube (Zuid Soedan)


  

 Nieuwsbrieven archief
 


 

Bezoek ook onze Facebookpagina

Daarin vindt u nog meer nieuws over onze school!

 

 

Vrijstelling

 

Om verlof aan te vragen is een formulier "vrijstelling schoolbezoek" beschikbaar. 

Vrijstelling wordt verleend bij bijvoorbeeld een bruiloft van een naaste familielid, begrafenis, etc.

Consulten bij tandarts, ortho of dokter kunt u doorgeven via Parro of mail bij desbetreffende leerkracht. Overigens verzoeken wij u vriendelijk om het aantal tandarts/ortho/doktersbezoekjes te beperken en deze vooral te laten plaatsvinden buiten schooltijd.

 

De enige grond waarop extra vakantie mag worden toegekend, is de onmogelijkheid om in één van de schoolvakanties een periode van twee weken met het gezin op vaakntie te gaan. Deze onmogelijkheid moet worden aangetoond (bijvoorbeeld door werkzaamheden van de ouders/verzorgers of de aard van het bedrijf waar de ouders werkzaam zijn).

 

Verlof wordt nooit verleend om een schoolvakantie te velengen of om een weekend weg te gaan.

Directies zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de afd. Leerplicht. 

 

N.B. Alle activiteiten die onder schooltijd plaatsvinden zijn verplichtend, er worden in principe geen vrijstellingen verleend.

U bevindt zich hier: Contact » Vrijstelling

CONTACT

Wethouder Rebellaan 142, 3771 KA Barneveld
Tel: 0342 412165, E-mail

IKC Juliana is een basisschool van Stichting Hervormde Scholen
De Drieslag. Meer informatie hierover vindt u op www.dedrieslag.nl