UITGELICHT

 

Laatste Nieuwsbrief


 

Startgesprekken
Maandag 16 en dinsdag 17 september zijn de startgesprekken. In deze gesprekken zijn eigenlijk alleen de ouders aan het woord. Zij vertellen over hun kind, waar wij als leerkrachten aan moeten denken, hoe we het beste uw kind kunnen benaderen.


 Kijkje in de groep
Alvast voor in de agenda, dinsdagmorgen 1 en donderdagmorgen 3 oktober is er weer een kijkje in de groep voor alle ouders en verzorgers.


Regel van de maand
In september is de regel van de maand:
"We zijn aardig voor elkaar, dan blijft het gezellig, het hele jaar."
 


Jaarkalender 2018-2019

Vakantierooster 2018-2019

Vakantierooster 2019-2020


Najaarsaanbod van het CJG Barneveld

⬧ Cursussen, workshops en lezingen
⬧ Voor kinderen, jongeren, ouders en
opvoeders


Vriend van "De Juliana"
We willen u uitnodigen om vriend te worden van ‘De Juliana’ en ons te helpen om de moderne, gebruiksvriendelijke school te krijgen die we voor ogen hebben.  
 


  Volg ook de ontwikkelingen van "onze" nieuwbouw in Gurube (Zuid Soedan)


  

 Nieuwsbrieven archief
 


 

Bezoek ook onze Facebookpagina

Daarin vindt u nog meer nieuws over onze school!

 

 

Overblijven

 

Het is altijd mogelijk dat uw kind gedurende de middagpauze overblijft op school. Het overblijven vindt plaats in enkele lokalen onder leiding van een overblijfouder. Van ouders van wie de kinderen regelmatig overblijven wordt verwacht, dat ze helpen als ze dat gevraagd wordt.  

De maaltijd wordt met gebed geopend. Na de maaltijd wordt voorgelezen uit de kinderbijbel of er wordt een dagboekje gebruikt en daarna wordt er samen gedankt.

Er wordt op gelet of de kinderen hun brood op hebben.

Als een kind tijdens het eten problemen geeft mag contact opgenomen worden met de desbetreffende leerkracht.

Algemeen contactpersoon vanuit het (school)team is Mevr A. Russcher-Groeneveld

De overblijfouders 

 

Maandag

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

 

Groep 1/2

 

 

Margreet van Beek

Astrid van der Lee

 

Karin Versteeg

Marjan Ligtenberg

 

 

Karin Versteeg

Marjan Ligtenberg

 

 

 

Groep 3/4

 

 

Heidi Scholing

 

Astrid van der Lee  (3)
Annette Blom         (4)

 

Janine van Laar (3)

Imkea van de Pol  (4)

 

 

Groep 5/7               6/8

 

Annet van Geerenstein
Gerrie van Beek (6/8)

 

 

Gerrie van Beek (5/7)
Imkea van de Pol (6/8)

 

 

Annette Blom (5/7)

Gerrie van Beek (6/8)

 

Gerrie van Beek

 

 

 

Wat als uw kind overblijft

Het overblijven wordt gecoördineerd door Eveline Polinder,  overblijven@ikcjuliana.nl

Uw kind kan de hele week tussen de middag overblijven op school (TSO). 

Op het moment  dat uw kind gaat overblijven, meldt u dat via overblijven@ikcjuliana.nl. Dit moet uiterlijk die betreffende dag voor 8.30 plaatsvinden.

Blijft uw kind op een vaste dag over, dan hoeft u dat niet te melden. Als uw kind om wat voor reden die dag niet komt, moet u dit uiterlijk voor 8.30 gemeld hebben.  U kunt het bijvoorbeeld ook 24 uur van te voren melden.

Op het moment dat uw kind gaat overblijven, vult u een aanmeldingsformulier in. Dit kunt u vinden op de website www.ikcjuliana.nl . U verklaart daarmee dat u akkoord gaat met de regels.

Van ca. 12.00 tot 12.30 eten de kinderen hun meegebrachte eten en drinken op. Wilt u de naam van uw kind op het eten en drinken zetten?

We werken bij het overblijven met een 10 strippenkaart en met abonnementen. Voor de 10 strippenkaart betaald u 16,00 dit kunt u overmaken op rekeningnummer NL25 RABO 038.55.26.202 ten name van de Koningin Julianaschool te Barneveld. Hierbij vermeldt u de naam van uw kind(eren) en de groep waar uw kind(eren) in zitten. De strippenkaarten zijn gezinsgebonden en meerdere jaren geldig.

Als de overblijfkaart vol is krijgen de kinderen deze mee naar huis, vervolgens ontvangen de ouders per e-mail een verzoek van de overblijfcoördinator om een nieuwe kaart aan te schaffen.

Blijft uw kind elke week over dan koopt u een abonnement. Aan het begin van het jaar kunt u uw kind hiervoor opgeven. Natuurlijk kunt u ook tussentijds uw kind opgeven. Dit zal dan worden verrekend.

  • 1 x per week overblijven kost 55,00 per jaar
  • 2 x per week overblijven kost 110,00 per jaar
  • 3 x per week overblijven kost 165,00 per jaar
  • 4 x per week overblijven kost 220,00 per jaar

Is uw kind een keer niet aanwezig dan wordt er geen geld teruggeven. Als uw kind een keer extra moet overblijven dan kunt u een strippenkaart kopen. (wel aanmelden!!) Zie boven.

Handboek
 Het bestuur van Stichting Hervormde Scholen De Drieslag heeft ervoor gekozen de organisatie en de uitvoering van het overblijven niet uit te besteden aan een commerciële organisatie maar in eigen beheer te houden. Daarbij wil het bestuur de nadruk leggen op kwaliteit.
Per school is een overblijfcoördinator aangesteld. Naast deze coördinator is er op de Koningin Julianaschool een overblijfteam aanwezig om de kinderen te begeleiden tijdens het overblijven. Dit overblijfteam bestaat uit een vaste groep ouders die samen zorg dragen voor het overblijven.
Het overblijfteam komt twee à drie keer per jaar bij elkaar om het overblijven te evalueren en eventuele verbeteringen te bespreken. Ook denken zij na over de aanschaf van nieuw materiaal, het aanbieden van extra activiteiten.
Het is ons doel om het gezellig te maken voor alle overblijfkinderen, waarbij wij afspraken hebben die voor iedereen hanteerbaar zijn. Deze afspraken vormen een leidraad voor hoe we met elkaar kunnen overblijven op een prettige, gezellige en positieve manier, zowel voor de kinderen als voor de overblijfouders.
In dit handboek zijn de afspraken en de gang van zaken rondom het overblijven te lezen.

 

U bevindt zich hier: Contact » Overblijven

CONTACT

Wethouder Rebellaan 142, 3771 KA Barneveld
Tel: 0342 412165, E-mail

IKC Juliana is een basisschool van Stichting Hervormde Scholen
De Drieslag. Meer informatie hierover vindt u op www.dedrieslag.nl