UITGELICHT

 

Laatste Nieuwsbrief
 

Kerstvieringen
17 december t/m 21 december (11:30 – 11:45) hebben we liedjeskwartier op
de peuteropvang. Ouders zijn dan van harte welkom om samen met ons te
luisteren naar het kerstverhaal en samen kerstliedjes te zingen.
Groep 1 & 2 vieren samen met de ouders de geboorte van Jezus. Dit is in het
IKC op woensdag 19 december om 19.00 uur. Groep 3 t/m 8 doen dat, ook
samen met de ouders, op maandag 17 december om 19.00 uur in Rehoboth.
Donderdag 20 december (17:00 – 18:00) vieren we kerstfeest met de
kinderopvang en BSO. Ouders zijn dan van harte welkom om samen met ons
te luisteren naar het kerstverhaal, samen kerstliedjes te zingen en de
kerstknutsels van de kinderen te komen bekijken.Vakantierooster 2018-2019


Collega's gezocht !


MAGAZINE VOOR DE OUDERS 
 De nieuwste editie van het online magazine Thuis&School voor ouders met schoolgaande kinderen staat voor u klaar.


Vriend van "De Juliana"
We willen u uitnodigen om vriend te worden van ‘De Juliana’ en ons te helpen om de moderne, gebruiksvriendelijke school te krijgen die we voor ogen hebben.  
 


  Volg ook de ontwikkelingen van "onze" nieuwbouw in Gurube (Zuid Soedan)


  

 Nieuwsbrieven archief
 


 

Bezoek ook onze Facebookpagina

Daarin vindt u nog meer nieuws over onze school!

 

 

Stichting  Christelijke Kindcentra

 

De Stichting, die nauw verwant is aan de Stichting Hervormde Scholen De Drieslag, geeft hiermee concrete invulling aan de wens van de schoolorganisatie één doorgaande lijn te bieden in opvoeding-,  leer-, en speelaanbod in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Door als Stichtingen samen te werken, komt bundeling van kennis, ervaring en faciliteiten tot stand en levert extra kwaliteit, zo is de gedachte.

Vanaf 20 augustus 2012 heeft de Koningin Julianaschool aan de Iepenhof ook een Kindcentrum. Hier is naast een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang ook een kinderdagverblijf gehuisvest.

Voor meer informatie zie:

www.kindcentradedrieslag.nl

U bevindt zich hier: Contact » Kindcentra

CONTACT

Wethouder Rebellaan 142, 3771 KA Barneveld
Tel: 0342 412165, E-mail

IKC Juliana is een basisschool van Stichting Hervormde Scholen
De Drieslag. Meer informatie hierover vindt u op www.dedrieslag.nl