Beslisboom 0 jaar t/m 8 jaar (update 24-12-2021)

Mag ons kind nu wel of niet naar de kinderopvang of naar school?  Lastige vragen waar wij ook niet altijd een pasklaar antwoord op hebben.

Onderstaande beslisboom (0 jaar t/m groep 8) kan u helpen om te beslissen of uw kind naar het IKC Juliana kan of beter thuis kan blijven.